Didėja Lietuvos valstybės parama užsienyje veikiančioms lituanistinėms mokykloms, šiemet jų registruojama daugiau

Didėja Lietuvos valstybės parama užsienyje veikiančioms lituanistinėms mokykloms, šiemet jų registruojama daugiau

Liepos 6-ąją, Valstybės ir Mindaugo karūnavimo dieną, tautiška giesmė skambės ne tik Lietuvoje, tačiau ir kituose pasaulio kraštuose, kur tik gyvena lietuvių. Didžiulis vaidmuo lietuvybei svetur išlaikyti tenka užsienio lietuvių mokykloms.  Pasitaiko, kad lituanistinę mokyklą organizuoja antros ar trečios kartos išeiviai, savo šeimose vaikystėje nekalbėję lietuvių kalba. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija stiprina paramą ir ryšius su pasaulio lituanistinėmis mokyklomis, skiria stabilų finansavimą jų programoms, pasiūlo naujų kvalifikacijos tobulinimo galimybių mokytojams.

Pasaulyje daugėja lituanistinių mokyklų

Lietuvos valstybei kuriant geresnes lituanistinių mokyklų veiklos sąlygas, rūpinantis jų išlaikymu, šiemet šiek tiek padaugėjo lituanistinių mokyklų. Po pasaulį pasklidusios 248 lituanistinės neformaliojo švietimo mokyklos, kurias lanko daugiau kaip 9,3  tūkst. mokinių, dirba per 1 tūkst. mokytojų.

Per 2024 metus įsisteigė arba atnaujino veiklą ir užsiregistravo 11 lituanistinių mokyklų JK, Izraelyje, Brazilijoje, Airijoje, JAE, Argentinoje, Prancūzijoje, Kanadoje, Ispanijoje.

Užsienyje veikia ir 8 lietuviškos formaliojo švietimo mokyklos ir 2 lietuviškos sekcijos Europos mokyklose Belgijoje ir Liuksemburge. Dar 10 Europos mokyklų mokoma lietuvių kalbos dalyko. Formaliojo lituanistinio švietimo mokyklose mokosi 2,2 tūkst. mokinių.

Mokytojai tobulina kvalifikaciją Lietuvoje

Spalį Vytauto Didžiojo universitete lituanistinio švietimo mokytojai pradės lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, pedagogikos studijas. Pirmoji mokytojų grupė iš 12 lituanistinių mokyklų šiemet vasarį pradėjo pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijas Vilniaus kolegijoje. Tokia galimybė nemokamai studijuoti Lietuvoje lituanistinių mokyklų mokytojams suteikiama pirmą kartą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Nacionalinei švietimo agentūrai įgyvendinant ES remiamą projektą „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“.

Keletą pastarųjų metų mokytojai gali dalyvauti intensyviuose 2 savaičių trukmės kursuose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Pernai tuo pasinaudojo 33 mokytojai ir užsienio universitetų lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojai.

Lituanistinių mokyklų mokytojai labai vertina ir laukia Lietuvos studentų, būsimų pedagogų, kurie turi galimybę atlikti praktiką lituanistinėse mokyklose. Pernai studentai iš Lietuvos atliko praktiką 22-ose lituanistinio švietimo įstaigose Argentinoje, Australijoje, Čekijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Indijoje, JAV, Liuksemburge, Švedijoje, Turkijoje ir Urugvajuje.

Lietuva rūpinasi ir šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Pvz., jau sukurta 6051 skaitmeninė mokymo priemonė mokyti pagal lituanistinio švietimo integruotą programą 2-10 klasėms: vaizdo ir garso medžiaga, interaktyvios užduotys, pamokų pateiktys, papildoma medžiaga. Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu, išplėstos galimybės lituanistinėms mokykloms naudotis „Moodle“ aplinka.  

 Lietuvos valstybė lituanistines mokyklas remia finansiškai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria finansavimą lituanistinio švietimo programoms vykdyti. 2023 m. 88-ioms mokykloms paskirstyta beveik 1,6 mln. Eur. 2024 metais 90-čiai mokyklų – 1,7 mln, Eur.

Konkurso būdu finansuojami neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektai. Pernai 92 švietimo ir 25 sporto projektams skirta daugiau nei 500 tūkst. eurų. 2024 m. I konkurse finansuoti 58 švietimo ir 25 sporto projektai, kuriems skirta daugiau nei 430 tūkst. eurų. Šiuo metu paskelbtas jau antrasis šiais metais  neformaliojo lituanistinio švietimo projektų konkursas. Šiuos pinigus mokyklos gali skirti mokytojų kvalifikacijai tobulinti, vaikų ir jaunimo edukacinėms, pažintinėms išvykoms, kūrybinėms dirbtuvėms, sporto ir kt. renginiams, atributikai įsigyti ir pan.

Lietuva sudaro sąlygas jaunuolių studijoms  

Lietuvos valstybė remia diasporos jaunimo studijas Lietuvoje. Užsienio lietuviams, stojantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas prie konkursinio balo pridedamas vienas balas, o užsienyje veikiančių lietuviškų formaliojo švietimo įstaigų abiturientams – dar vienas balas. Įstojus į Lietuvos aukštąją mokyklą konkurso būdu užsienio lietuviams skiriama kasmėnesinė stipendija ar vieną kartą per semestrą socialinė išmoka, atsižvelgiant į jo socialinę padėtį.