ES žemės ūkio ministrų dėmesys žemės ūkio ateičiai

ES žemės ūkio ministrų dėmesys žemės ūkio ateičiai

2024-06-24

Tarp svarbiausių temų, kurias Liuksemburge aptarė susirinkusi Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryba – ne tik Lietuvos iškeltas klausimas dėl Rusijos veiksmų Baltijos jūroje ir jų poveikio ES bendrajai rinkai, bet ir išvadų dėl ES žemės ūkio ateities tvirtinimas.

Ypač svarbu – teisingas tiesioginių išmokų paskirstymas

ES Tarybai pirmininkaujanti Belgija, atsižvelgusi į valstybėms narėms aktualiausius aspektus, pristatė išvadas dėl žemės ūkio ateities ES. Jose pažymima žemės ūkio strateginė svarba, ES politikų suderinamas ir sinergija, autonomija, bendrosios žemės ūkio politikos adekvataus finansavimo svarba.

Išvadose siekiama atsižvelgti į ūkininkų poreikius, išsakytus neseniai vykusiuose protestuose, tiek dėl vis didėjančių pareigų, įskaitant ir klimato politiką, tiek dėl nepakankamo atlygio už jų darbą.

„Ypač svarbus klausimas ne tik Lietuvos žemdirbiams – kuo greičiau turi būti užtikrintas teisingas tiesioginių išmokų paskirstymas tarp valstybių narių“, – tarybos posėdyje pabrėžė žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Pirmininkaujanti Belgija konstatavo, kad taryboje nepavyko vienbalsiai patvirtinti išvadų dėl žemės ūkio ateities ES. Konsensuso dėl šių išvadų bus siekiama Specialiajame žemės ūkio komitete.

Aptarti ir kiti aktualūs klausimai

Taryboje buvo pateikta naujausia informacija apie dabartinę padėtį, susijusią su keturiais šiuo metu nagrinėjamais teisės aktais – reglamentų pasiūlymais dėl augalų dauginamosios medžiagos, miško dauginamosios medžiagos, miškų stebėsenos sistemos, gyvūnų apsaugos juos vežant.

Taryboje aptarti ir ES santykiai su Norvegija žuvininkystės srityje, poreikis pratęsti 2014-2022 m. kaimo plėtros programų įgyvendinimą, diskutuota dėl ES investicinės paramos veisliniams gyvuliams įsigyti.

Pirmininkaujanti šalis Tarybos narius taip pat informavo ir apie jos surengto aukščiausio lygio mokslinio simpoziumo, skirto pakuočių maistingumo ženklinimo sistemų perspektyvoms, rezultatus. Maistingumo balų ženklinimas sudaro daugiau galimybių vartotojams palyginti produktus ir rinktis sveikesnius.

Straipsnio pradžia čia.