Keičiasi Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administratorius

Keičiasi Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administratorius

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondą jau nuo rugpjūčio 1-osios administruos VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

2022 metais Finansų ministerijai pradėjus įgyvendinti Lietuvos nacionalinių plėtros įstaigų konsolidaciją, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kuris šiuo metu administruoja Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondą, nuo rugpjūčio 1 d. bus prijungtas prie UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Atsižvelgiant į tai, kad Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas nėra nacionalinei plėtros įstaigai būdinga funkcija, nuspręsta šią funkciją perduoti kitai institucijai.

Licencijuotas sandėlis – tai Lietuvos įmonė arba užsienio įmonės filialas, ūkininko ūkis, turintis licenciją sandėlio veiklai vykdyti. Įdiegus licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų sistemą, grūdų gamintojai ir perdirbimo įmonės, įkeitę licencijuotuose sandėliuose laikomus grūdus kredito įstaigoms, gali iš jų gauti vidutinės trukmės paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti.

Šio kompensacinio fondo tikslai:

  • kaupti lėšas komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų reikalavimo teisėms užtikrinti, taip pat sandėliuojamų prekių savininkų nuostoliams dėl galimo prekių netekimo ar sugedimo, kurių neatlygins sandėlis ar draudimo įmonė, kompensuoti;
  • kompensuoti sandėliavimo liudijimų turėtojų patirtus nuostolius.