M. Navickienė: vienintelis stiprios Bendrijos scenarijus – kartu su Ukraina ir Moldova

M. Navickienė: vienintelis stiprios Bendrijos scenarijus – kartu su Ukraina ir Moldova

Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų (EPSCO) tarybai tariantis dėl socialinės politikos ateities darbotvarkės, prioritetų ir krypčių, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė pabrėžia, kad yra tik vienas receptas Europos Sąjungai (ES) stiprėti – nepavargti ir būti kartu su Ukraina iki pergalės. 

Anot jos, visa Europa šiandien susiduria su rizikomis ir grėsmėmis, kurioms atremti būtina tinkama politinė strategija. Siekiant užtikrinti mūsų žmonių gerovę, būtina stiprinti šalių socialines sistemas, pačią Bendriją. 

„Šiandien mano šalis, Lietuva, švenčia Nepriklausomybės atkūrimo 34-ąsias metines – išsivadavimo iš okupacijos ir demokratijos pergalę. Vos prieš 34 metus Lietuvos gyvenimas buvo kitoks. Norėčiau, kad šiandien mes visi prisimintume ir pagalvotume, kokia trapi, lengvai prarandama yra mūsų visų laisvė. Prisimintume, kad šiandieninis Europos laisvės frontas yra Ukrainoje. Turime padaryti viską, kad padėtume pasiekti Ukrainos pergalę, mūsų visų pergalę“, – posėdyje sakė M. Navickienė.

Be to, ji akcentavo, kad būtina nedelsti ir užtikrinti Ukrainos bei Moldovos dalyvavimą visose Tarybose svečio teisėmis.  „Kuo ankstesnis šių valstybių įsitraukimas į Europos Sąjungos diskusijas taps tiltu tarp būsimų ir esamų Bendrijos valstybių. Tai padės joms sėkmingiau, greičiau įgyvendinti reformas, tuo pačiu stiprins mūsų Europos Sąjungą. Tai investicijos, kurias būtina padaryti čia ir dabar, kad galėtume kalbėti apie rytojų“, – EPSCO posėdyje pabrėžė M. Navickienė.

Ministrė, kalbėdama apie ateities socialinės politikos kryptis, pabrėžė, kad būtina taikyti atsakingą ir telkiančią socialinę politiką, taip mažinant susipriešinimo ir dirbtiniai brėžiamų takoskyrų dvasią mūsų valstybėse. Anot jos, socialinė politika privalo būti įtrauki ir apimanti iniciatyvas mažinančias skurdą, demografinius bei su žaliąją ir skaitmenine pertvarkomis susijusius iššūkius, skatinanti didesnę lyčių lygybę. Be to, didžiulis dėmesys turi būti skiriamas gyventojų užimtumui ir tinkamiems, visą gyvenimą stiprinamiems įgūdžiams.

Taip pat šiandien EPSCO susitikime po daugiau nei dvejų metų derybų pasiektas istorinis susitarimas dėl Direktyvos, skirtos gerinti darbo sąlygas skaitmeninėse platformose. Ši direktyva įpareigoja valstybes nares sukurti teisinės prezumpcijos mechanizmą, kuris padės tiksliau nustatyti tinkamą užimtumo statusą, skatins automatizuotų stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų naudojimo skaidrumą, sąžiningumą ir atskaitomybę bei asmens duomenų apsaugą, didins platformų veikimo skaidrumą ir suteiks priemones darbuotojų teisių gynimui, taip pat skatins platformas derėtis su darbuotojais (įskaitant ir savarankiškai dirbančius) dėl geresnių darbo sąlygų. 

„Nuo pirmų diskusijų dėl Direktyvos palaikėme jos tikslą  –  didinti darbuotojų apsaugą ir platformų veikimo skaidrumą. Įsiklausėme į Lietuvos platformų darbuotojų lūkesčius ir atkakliai dirbome, kad direktyva skatintų socialinį dialogą, padedant visiems darbuotojams, įskaitant ir savarankiškai dirbančius, tartis su darbdaviu ir užtikrinti tinkamas ir orias darbo sąlygas“, – EPSCO posėdyje pabrėžė ministrė.

Darbas skaitmeninėse platformose – tai nauja apmokamo darbo organizavimo skaitmeninėse platformose forma. Dirbantieji skaitmeninėse platformose yra pasiekiami internetu ir teikia įvairias mokamas paslaugas. Lietuvoje beveik visi skaitmeninių platformų darbuotojai dirba savarankiškai, jiems atstovauja dvi asociacijos. Lietuvoje, kitaip nei kitose ES šalyse, nėra buvę teisinių ginčų dėl skaitmeninėse platformose dirbančių žmonių statuso nustatymo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad ministrė Monika Navickienė kovo 11-12 dienomis Briuselyje dalyvauja EPSCO susitikime, taip pat Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje vyksiančiuose politiniuose debatuose „Socialinės investicijos ir reformos siekiant atsparios ekonomikos“.