Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo patyrusieji galės ir toliau kreiptis kompensacijų

Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo patyrusieji galės ir toliau kreiptis kompensacijų

Fiziniai ir juridiniai asmenys, sunaikinę kenksmingaisiais organizmais užkrėstus augalus, augalinius produktus ir toliau galės kreiptis kompensacijos.  Vyriausybės posėdyje pritarta Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių pakeitimui, kuriuo numatoma pratęsti tokios pagalbos teikimą pareiškėjams.

Pagal šiuo metu galiojančias taisykles sprendimai dėl pagalbos skyrimo galėjo būti priimami iki 2023 m. birželio 30 d. Norint sprendimus priimti ir fiziniams, juridiniams asmenims pagalbą teikti po liepos 1 d., buvo būtina pakeisti vykdomų priemonių taisykles.

Pagalba negali būti didesnė kaip 90 procentų augalų, augalinių produktų rinkos kainos, išskyrus tam tikrus taisyklėse numatytus atvejus. Pareiškėjai, užsiimantys maistinių bulvių auginimu, gali gauti ne daugiau kaip 90 procentų maistinių bulvių rinkos kainos, jeigu sertifikuota bulvių sėkla buvo užsodinta ne mažiau kaip 30 procentų bulvių pasėlių ploto arba 40 procentų maistinių bulvių rinkos kainos, jeigu sertifikuota bulvių sėkla buvo užsodinta mažiau kaip 30 procentų bulvių pasėlių ploto.

Taip pat nutarimo projektu taip pat patikslintos nuostatos, susijusios su pagalbos teikimo sąlygomis ir administravimo procedūromis, sprendimo dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo priėmimo terminai, pagalbos išmokėjimo terminai, taip pat nuostatos, taikomos pagalbos diskontavimui, informacijos apie suteiktą pagalbą viešinimo tvarka.