Pirmieji žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo rezultatai: didėja dėmesys dirvožemiui

Pirmieji žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo rezultatai: didėja dėmesys dirvožemiui

Lietuvos ūkininkai vis daugiau dėmesio skiria dirvožemio kokybei – šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei ūkinių gyvūnų deklaravimo duomenimis, ankštinių kultūrų auginama daugiau, taip pat padidėjo auginamų kultūrų įvairovė. Tai ne tik gerina dirvožemio kokybę, bet ir didina augalų atsparumą kenkėjams, kas lemia mažesnius pesticidų kiekius.

„Taip pat džiugina ir kiti duomenys: net du kartus, palyginti su praėjusių metų duomenimis, padidėjo pereinančių prie ekologinio ūkininkavimo deklaruotas plotas. Beveik trečdaliu paaugo ekologiniai plotai, kuriuose auginami vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai, o sertifikuotų daugiamečių žolių plotas padidėjo 30 proc. Šiemet žemdirbiai dar aktyviau rinkosi bearimes technologijas, o sertifikuotos sėklos naudojimas tapo dar populiaresnis – deklaruotas 36 proc. didesnis plotas nei 2023 m.“, – sako žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

VĮ Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) duomenimis, patvirtintos 112 960 paraiškos, deklaruotas plotas 2 914 264,21 ha. 2023 m. 116 168 pareiškėjų deklaravo 2 904 233,22 ha. Tendencija jau keletą metų išlieka ta pati – pareiškėjų skaičius mažėja, o deklaruotas plotas nežymiai didėja.

Ekologinės sistemos

Kaip ir praeitais metais, populiariausios išlieka kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ gamybinės veiklos. Pagal veiklą „Augalų kaita“ šiemet, palyginti su 2023 m., deklaruotas 25 proc. didesnis plotas (2024 m. – 732,3 tūkst. ha, o 2023 m. – 584,7 tūkst. ha).

Veiklos „Tarpiniai pasėliai“ 2024 m. deklaruoto ploto rezultatai nežymiai skyrėsi nuo 2023 m. (2024 m. – 341,4 tūkst. ha, o 2023 m. – 343,9 tūkst. ha), o pagal veiklą „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ 2024 m. deklaruotas plotas 20 proc. viršijo deklaruotą 2023 m. (2024 m. – 1,4 mln. ha, o 2023 m. – 1,2 mln. ha). Tačiau pareiškėjai labiau rinkosi kitus bearimių technologijų žemės dirbimo būdus, kuriems taikomi paprastesni reikalavimai ir už kuriuos skiriama mažesnė išmoka (20 Eur/ha, kai pasirinkusiems tiesioginę sėją – 66 Eur/ha), o įsipareigojimai prisiimami vieneriems metams.

2024 m. deklaravimo rezultatai rodo, kad veikla „Sertifikuotos sėklos naudojimas“ tampa dar populiaresnė – deklaruotas 36 proc. didesnis plotas nei 2023 m. (2024 m. – 286,3 tūkst. ha, o 2023 m. – 210,9 tūkst. ha).

Pasidžiaugti galima ir veiklos „Kraštovaizdžių elementų priežiūra“ populiarėjimu. Nežiūrint to, kad pareiškėjai, dalyvaujantys kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ gamybinėse veiklose, neprivalėjo rinktis negamybinių veiklų, nes galiojo išimtis ir negamybinėms veikloms buvo užskaityti pagal GAAB 8 deklaruoti tarpiniai pasėliai ar azotą kaupiantys augalai, šiemet, palyginti su 2023 m., deklaruotas net 47 proc. didesnis plotas – 8,8 tūkst. ha (2023 m. – 5,9 tūkst. ha). Deklaruotas bendras kraštovaizdžio elementų plotas šiais metais du kartus didesnis nei praėjusiais (2024 m. – 13 tūkst. ha, o 2023 m. – 6,1 tūkst. ha).

Pakeitus Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą buvo sumažintas  ūkinių gyvūnų laikymo reikalavimas (iš 0,3 sutartinio gyvulio (SG)/ha į 0,1 SG/ha), taip pat įvesti palengvinimai pievų priežiūrai priklausomai nuo ganomo ūkinių gyvūnų intensyvumo. Tad ūkininkai šiemet dar aktyviau rinkosi dalyvauti „Kompleksinės pievų ir šlapynių priežiūros schemos“ veiklose:

  • Pagal veiklą „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“ 2024 m. deklaruotas beveik dvigubai didesnis plotas, palyginti su 2023 m. (2024 m. – 39,8 tūkst. ha, o 2023 m. – 21,8 tūkst. ha).
  • Pagal veiklą „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ palyginti su 2023 m., 2024 m. deklaruotas daugiau nei du kartus didesnis plotas (2024 m. – 4,7 tūkst. ha, o 2023 m. – 2,3 tūkst. ha).

Populiaresnė nei praėjusiais metais tapo ir ekologinė sistema „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“. Šioje ekologinėje sistemoje 2024 m. deklaruotas plotas padidėjo 2,5 karto (2024 m. – 3,8 tūkst. ha, o 2023 m. – 1,5 tūkst. ha).

Ekologinis ūkininkavimas

2024 m. ekologiniai ūkiai (įskaitant pereinančius į ekologiją) deklaravo 238, 1 tūkst. ha.

Nuo 2024 m. pareiškėjų patogumui, tiek pereinantiems prie ekologinio ūkininkavimo, tiek ekologiškai ūkininkaujantiems skyrus finansavimą iš kaimo plėtros fondo lėšų  bei padidinus išmokų dydžius, pereinančių prie ekologinio ūkininkavimo deklaruotas plotas šiais metais padidėjo net 2 kartus, lyginant su praėjusiais.

27 proc. didėjo ekologiniai (įskaitant pereinančius prie ekologinės gamybos) plotai, kuriuose auginami vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai (2024 m. – 7,5 tūkst. ha, o 2023 m. – 5,9 tūkst. ha). Taip pat 2024 m. deklaruotų sertifikuotų daugiamečių žolių plotas 30 proc. viršijo deklaruotą 2023 m. (2024 m. – 93,7 tūkst. ha, o 2023 m. – 72,1 tūkst. ha). 2 proc. didėjo ir deklaruojamų ekologinių bei pereinančių į ekologinę gamybą javų plotai (2024 m. – 136,8 tūkst. ha, o 2023 m. – 133,8 tūkst. ha).

Daugiametės pievos

2024 m. deklaruotas daugiamečių pievų plotas (kurio referencinis santykis pagal Europos Komisijos (EK) GAAB 1 standartą negali sumažėti daugiau nei per 5 proc. lyginti su 2018 m.) sudarė 550,5 tūkst. ha.

Palyginti su 2023 m.  šis plotas sumažėjo itin nežymiai, apie 10 tūkst. ha (2023 m. – sudarė apie 560 tūkst. ha). Lyginti su 2018 m. patvirtintu referenciniu daugiamečių pievų plotu (612,3 tūkst. ha), referencinio santykio rodiklis visgi sumažėjo apie 10 proc.

„Tačiau šių metų pradžioje Lietuvos iniciatyva su EK suderėtas deleguotojo reglamento papildymas į referencinio santykio skaičiavimą įtraukti nedeklaruotus daugiamečių pievų plotus, kurie yra daugiamečių pievų sluoksnyje, nulems, kad Lietuvos ūkininkams daugiamečių pievų, remiantis preliminariais 2024 m. pasėlių deklaravimo duomenimis, atstatyti nebereikės“, – sako ministras K. Navickas.

Informacija pateikiama remiantis pateiktų deklaracijų duomenimis Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. Galutiniai duomenys bus žinomi vėliau, kai Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos baigs administruos 2024 m. gautas paraiškas.