Prevencijos programų skaitmeninimui – per 6 mln. Eur

Prevencijos programų skaitmeninimui – per 6 mln. Eur

Centrinė projektų valdymo agentūra lapkričio 13 d., pirmadienį, paskelbė kvietimą teikti paraiškas Europos Sąjungos paramai, skirtai skaitmenizuoti prevencijos programų vykdymą bei kokybės užtikrinimą. Paraiškų laukiama iki gruodžio 14 d. Bendra priemonės finansuojama suma sudaro 6,17 mln. Eur.

Valstybės lėšomis yra įgyvendinamos penkios prevencijos programos. Tai gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa, krūties vėžio prevencinė programa, prostatos (priešinės liaukos) vėžio prevencinė programa,  storosios žarnos vėžio prevencinė programa, širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa.

Siekiant paskatinti gyventojus aktyviau dalyvauti prevencijos programose bei didinant jų informuotumą apie prevencijos programas, kuriama E. sveikatos posisteminė, kuri informuotų bei kviestų gyventojus dalyvauti prevencinėse programose, o tai pat sudarytų galimybę susipažinti su atliktų tyrimų, specialistų konsultacijų išvadomis bei kitais medicininiais dokumentais, kuriuose suteikiama informacija apie prevencinėse patikros programose dalyvaujantiems pacientams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei rezultatus.

Nacionaliniu mastu sukūrus sistemą, kuri leistų centralizuotai vykdyti ir koordinuoti prevencijos programas, prevencijos programų tikslinei grupei priklausantys asmenys gautų asmeninį kvietimą-laišką su jau numatyta registracija paslaugai (tyrimui) ir būtų užtikrintas aktyvus „paciento kelio“ sveikatos sistemoje stebėjimas, prireikus, būtų imamasi aktyvių veiksmų, jeigu pacientui reikalingos paslaugos nebūtų suteiktos.

Planuojama, kad projektą įgyvendintų Registrų centras kartu su partneriais – Sveikatos apsaugos ministerija, Santaros klinikomis, Kauno klinikomis ir Lietuvos medicinos biblioteka. Įgyvendinimo terminas – iki 2025 m. gruodžio 31 d..  Bendra projekto finansuojama suma sudaro 6,17 mln. Eur.

Paramą ir projektus administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra . Kvietimas ir reikalavimai projektui yra skelbiami čia.

SAM Komunikacijos skyrius