Valstybės dienos proga apdovanoti nusipelniusieji švietimui, mokslui ir sportui

Valstybės dienos proga apdovanoti nusipelniusieji švietimui, mokslui ir sportui

Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos – proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už jos vardo garsinimą pasaulyje valstybės ordinais ir medaliais Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda apdovanojo Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. Prezidento dekretu šią dieną iš viso apdovanoti 75 asmenys, tarp jų – ir didelis būrys švietimo, mokslo, sporto atstovų.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžium apdovanotas:

Vidmantas Urbonas – sporto mokytojas, triatlono treneris už aukštus sporto pasiekimus, švietėjišką sporto propagavimą ir populiarinimą, už Lietuvos vardo garsinimą.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi apdovanoti:

Lina Inga Kačiušytė – plaukikė, olimpinė, pasaulio ir Europos čempionė už aukštus sporto pasiekimus, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, už plaukimo sporto šakos plėtrą ir aktyvią visuomeninę veiklą;

Robertas Žulpa – plaukikas, olimpinis pasaulio ir Europos čempionas už aukštus sporto pasiekimus, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje ir reikšmingą indėlį į plaukimo sporto šakos plėtrą Lietuvoje.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Karininko kryžiumi apdovanoti:

Miša Jakobas – pedagogas, visuomenininkas už tautinės mažumos mokyklos ugdymo modelio sukūrimą, už atvirą pokyčiams mokyklą su šiuolaikine ugdymo aplinka, dvikalbiu mokymu, kur ugdoma savarankiška, kūrybinga, motyvuota ateities karjerai asmenybė;

Birutė Žemgulienė – mokytoja, muziejininkė už ilgametę pedagoginę, muziejinę ir visuomeninę veiklą, Mažosios Lietuvos istorinės ir kultūrinės tapatybės puoselėjimą bei reikšmingą indėlį saugant ir aktualinant Martyno Jankaus bei kitu XIX a. — XX a. pražios lietuvių kultūros šviesuolių atminimą.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanoti:

Grasilda Blažienė – lietuvių kalbininkė, profesorė, akademikė, mokslų daktarė už paskelbtas reikšmingas publikacijas, tyrimų originalumą, inovatyvumą, mokslinę ir praktinę vertę, taip pat už aktyvią kultūrinę, mokslinę ir profesinę veiklą;

Janina Didžiapetrienė – gydytoja onkologė, mokslų daktarė už nuopelnus vystant vėžio profilaktiką ir diegiant profilaktines programas Lietuvoje, už onkologijos mokslo plėtrą ir mokslo pasiekimų diegimą praktikoje, už aktyvią pedagoginę veiklą;

Vytautas Levandauskas – lietuvių architektūros istorikas, menotyrininkas, profesorius, mokslų daktaras už ilgamečius aukščiausio mokslinio lygio architektūros tyrimus, išskirtinį indėlį kuriant ir plėtojant unikalias integruotos menotyros studijas ir naujos mokslininkų kartos rengimą;

Evaldas Tornau – fizikas, habilituotas daktaras už plataus spektro mokslinius darbus, reikšmingai plečiančius žinias apie medžiagų struktūrą bei jų įtaką fizikiniams procesams, už fizikos mokslo populiarinimą;

Ona Sakalauskienė – pedagogė, Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto vadovė už ilgametį aktyvų dalyvavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloje, savanorystę, bendruomenės telkimą visuomeninei veiklai ir mokslui;

Arūnas Varanavičius – fizikas, mokslų daktaras už nuopelnus Lietuvos mokslui, inovatyvius tyrimus, fundamentinių ir taikomųjų mokslų laimėjimų diegimą pramonėje bei Lietuvos vardo garsinimą tarptautinėje mokslo erdvėje.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi apdovanoti:

Živilė Adomaitienė – choreografė, mokytoja ekspertė už kūrybines iniciatyvas, tarpdisciplinines veiklas populiarinant sceninį lietuvių liaudies reikšmingą indėlį puoselėjant dainų tradiciją Lietuvoje;

Danguolė Beinarytė –choro dirigentė, pedagogė už nuoseklų, kūrybišką ir daugialypį Lietuvos chorinės kultūros puoselėjimą, už vaisingą pedagoginę veiklą ir reikšmingą indėlį plėtojant dainų švenčių tradiciją Lietuvoje;

Jolanta Kazlauskienė –teatro pedagogė, vadybininkė, režisierė už originalias iniciatyvas ir svarų indėlį į Tauragės krašto švietimo ir kultūros puoselėjimą, ištikimybę teatrui, teatrines kultūros sklaidą, rūpestingą ir profesionalų jaunosios kartos talentų ir jų kūrybinių gebėjimų ugdymą;

Viktorija Kuodytė –aktorė, vaidybos pedagogė, profesorė už išskirtinį aktorinį meistriškumą tiek teatro scenoje, tiek kine, už vertybėmis grįstą pedagoginę veiklą ugdant būsimuosius aktorius;

Vidmantas Mačiulskis –choreografas, pedagogas, profesorius, mokslų daktaras už svarų indėlį į lietuvių ir lietuvininkų Šokio tradicijų tyrimus, jų puoselėjimą ir plėtrą, originalias scenines choreografijas, tautinio šokio specialistų ugdymą, dainų švenčių tradicijos puoselėjimą Lietuvoje;

Darius Meškauskas– aktorius už prasmingą, gilų aktorinį būvį teatro scenoje ir kine, kuriant įtaigius, plataus rezonanso sulaukiančius vaidmenis tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, taip pat už įkvėpiantį pedagoginį darbą;

Valerijus Rašomavičius – botanikas, mokslų daktaras už ilgamečius Lietuvos gamtos tyrimus, reikšmingai prisidedančius prie aplinkosaugos problemų aktualizavimo, visuomenės švietimo ir šalies gamtinės įvairovės išsaugojimo;

Birutė Statkevičienė – plaukikė, plaukimo trenerė už aukštus sporto pasiekimus ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, už aktyvią pedagoginę ir visuomeninę veiklą, reikšmingą indėlį į Lietuvos plaukimo ir sporto mokslo plėtrą;

Alfonsas Tekorius – vertėjas, filologas germanistas, mokslų daktaras už talentingus, profesionalius, aukšto meninio lygio vertimus į lietuvių kalbą, už suteiktą galimybę lietuviškai skaityti reikšmingiausius vokiečių literatūros ir filosofijos klasikų tekstus;

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu apdovanoti:

Arūnas Bagdonas – kūno kultūros mokytojas metodininkas, treneris už kryptingą aukšto meistriškumo sportininkų ugdymą ir jų pasiekimus svarbiausiose tarptautinėse varžybose, už Lietuvos vardo garsinimą;

Adamas Blaškevič – pedagogas už ilgametę aktyvią visuomeninę veiklą siekiant Vilniaus Rasų kapinių išsaugojimo, už nuoširdų darbą ugdant jaunus lenkų kilmės Lietuvos patriotus;

Daiva Dabrilienė – kūno kultūros mokytoja metodininkė, trenerė už kryptingą aukšto meistriškumo sportininkų ugdymą ir jų pasiekimus svarbiausiose tarptautinėse varžybose, už Lietuvos vardo garsinimą;

Arvydas Guogis – sociologas, politologas, profesorius, mokslų daktaras už reikšmingus mokslinius tyrimus socialinės politikos, socialines apsaugos, gerovės valstybės, viešojo valdymo ir administravimo srityse;

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” medaliu apdovanoti:

Renata Greimaitė – mokytoja, specialioji pedagogė ekspertė už reikšmingą indėlį tobulinant šalies pedagogų profesines kompetencijas ugdant mokinius, turinčius autizmo spektro sutrikimų, bei diegiant pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą Lietuvos mokyklose;
Stasė Idienė – pedagogė, visuomenininkė už ilgametę savanorystę, įkvepiantį pavyzdį jaunimui, atjautą ir pagarbą globojamiems žmonėms;

Nijolė Sinkevičiūtė-Kriūnienė – kompozitorė, profesorė už indėlį į lietuvišką chorinį repertuarą ir dainų švenčių tradicijos puoselėjimą, už aktyvią kūrybinę ir pedagoginę veiklą;

Petras Vaitkus – fizinio ugdymo mokytojas ekspertas, savo iniciatyvumu ir kūrybingumu, puoselėjamomis vertybėmis ir darbo metodais sugebantis sudominti fiziniu aktyvumu ir sportine veikla mokinius ir jaunimą bei motyvuoti vietos bendruomenę sveikai gyvensenai.