Viešoji konsultacija – profesinei reabilitacijai tobulinti

Viešoji konsultacija – profesinei reabilitacijai tobulinti

Profesinė reabilitacija Siekiant atkurti arba didinti žmonių, turinčių negalią, profesines kompetencijas ir pajėgumus dalyvauti darbo rinkoje, organizuojama profesinė reabilitacija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rugsėjo 28 d. rengia nuotolinę apskritojo stalo diskusija, kurios metu bus aptariamas profesinės reabilitacijos tobulinimas Lietuvoje.

Dabartinis profesinės reabilitacijos modelis nesudaro galimybės žmonėms, turintiems negalią, lanksčiau pasirinkti profesinio mokymo programas, o jų įgyjamos kvalifikacijos ne visada yra paklausios, neužtikrinamas įtraukus ir tvarus įdarbinimas.

Siekiant tobulinti dabartinį profesinės reabilitacijos modelį, buvo sudaryta tarpinstitucinė darbo  grupė. Atsižvelgiant į jos pasiūlymus, parengtas naujas labiau individualius žmogaus ir darbo rinkos poreikius atitinkantis profesinės reabilitacijos modelis, kuris bus pristatytas aptarimui apskrito stalo diskusijos metu. Diskusijoje „Profesinė reabilitacija: kaip sukurti veiksmingą modelį?“ pakviesti dalyvauti praktikai, dirbantys šioje srityje, bei negalią turinčių žmonių organizacijų atstovai.

Šios viešosios konsultacijos rezultatai bus panaudoti rengiant teisės aktus, reglamentuojančius profesinės reabilitacijos įgyvendinimą.