Dubline paminėtas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 75-metis

Dubline paminėtas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 75-metis

Gruodžio 7 dieną Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos ambasada kartu su Lietuvos, Brazilijos, Ispanijos, Japonijos, JAV, Kenijos ir Ukrainos ambasadomis bei Airijos užsienio reikalų ministerija organizavo konferenciją, skirtą paminėti Tarptautinę žmogaus teisių dieną ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 75-metį.

Konferencijos tikslas – aptarti žmogaus teisių padėtį geopolitinių permainų ir skaitmeninių technologijų tobulėjimo sąlygomis.

Renginyje dalyvavę įvairių valstybių ekspertai ragino ginti pamatines žmogaus teises ir laisves, telkti viso pasaulio jėgas, kad būtų apgintos demokratijos puoselėjamos vertybės ir užtikrinti teisinės valstybės principai.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija patvirtinta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Paryžiuje 1948 m. Deklaracija kviečia laikytis žmogaus teisių ir laisvių, pilietinių ir politinių teisių ir laisvių bei socialinių ir ekonominių teisių.