ES mokslinių tyrimų ministrai diskutavo apie tyrimų saugumą ir tolesnes tyrimų bei inovacijų politikos kryptis

ES mokslinių tyrimų ministrai diskutavo apie tyrimų saugumą ir tolesnes tyrimų bei inovacijų politikos kryptis

2024-05-24

Gegužės 23 d. Briuselyje vykusiame Europos Sąjungos Konkurencingumo tarybos (mokslinių tyrimų dalies) posėdyje buvo priimti keturi tolesnei tyrimų ir inovacijų politikos raidai svarbūs dokumentai. Lietuvai atstovavo švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras.

Taryboje buvo pasiektas politinis sutarimas dėl ES bendrosios įmonės „EuroHPC“ reglamento dalinio pakeitimo, kuris atvers kelią startuoliams skirtoms iniciatyvoms ir sustiprins Europos lyderystę patikimo dirbtinio intelekto srityje. Ministrai taip pat priėmė Tarybos rekomendaciją dėl mokslinių tyrimų saugumo didinimo ir patvirtino Tarybos išvadas dėl žinių valorizacijos bei Tarybos išvadas dėl programos „Horizontas 2020“ ex post vertinimo. Vyko politiniai debatai tema „Pažangiųjų medžiagų moksliniai tyrimai ir inovacijos“.

Diskusijų metu ES šalių narių ministrai pabrėžė, kad mokslinių tyrimų saugumas labai aktuali tema, todėl būtina veikti išvien ir nuosekliai bei išlaikyti balansą tarp mokslinių tyrimų atvirumo ir uždarumo. Pabrėžta, kad siekiant ES konkurencingumo dėmesys pažangioms medžiagoms yra tinkama kryptis, tačiau taip pat reikalingas adekvatus ir stabilus būsimosios bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos biudžetas bei tinkamas balansas tarp dėmesio mokslinių tyrimų darbotvarkei ir paramos pramonės interesams.

J. Nugaras akcentavo, kad Lietuva aktyviai įgyvendina sumanios specializacijos prioritetus, vykdo tris misijomis grįstas programas, kuria puslaidininkiais grįstą lustų ekosistemą. Planuojama, kad ši nauja ekosistema apims ne tik mokslą ir verslą, bet ir studijas, taip integruojant žinių trikampį, dedamos pastangas, kad nacionalinės ekosistemos dalyviai įsijungtų į Europos lustų kompetencijos centrų tinklą.