Gamtos tyrimų centrui – daugiau savarankiškumo: mokslinių tyrimų institutas taps viešąja įstaiga

Gamtos tyrimų centrui – daugiau savarankiškumo: mokslinių tyrimų institutas taps viešąja įstaiga

Gamtos tyrimų centras taps savarankiškesniu mokslinių tyrimų institutu. Šiandien Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui centrą pertvarkyti iš biudžetinės įstaigos į viešąją.

Tapęs viešąja įstaiga, centras galės sklandžiau vykdyti valstybei, visuomenei ir verslui svarbius gamtos mokslų krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, užsakomuosius projektus. Taip pat labiau prisidėti prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų sklaidos visuomenės naudai, susitelkti į mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

„Labai svarbu, kad centras galės savarankiškai spręsti dėl jam suteikiamų lėšų panaudojimo ir taip lanksčiau reaguoti į visuomenei aktualius iššūkius, kuriems reikalingi mokslo sprendimai. Tai taip pat leis centrui atlikti inovatyvesnius mokslinius tyrimus, efektyviau ieškoti naujų tyrimų metodikų, technologijų diegimo“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras.

Pasak viceministro, Gamtos tyrimų centro pertvarkymas į viešąją įstaigą paskatins ir aktyvesnį verslo susidomėjimą bei naudojimąsi centro paslaugomis. „Viešosios įstaigos, lyginant su biudžetinėmis, yra savarankiškesnės: gali laisvai disponuoti savo uždirbtomis lėšomis, vykdyti komercinę veiklą, turi daugiau finansavimo šaltinių, gali priimti naujų dalininkų ir gauti papildomų lėšų“, – pažymi J. Nugaras.

Gamtos tyrimų centras yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, kuriame vykdomi gamtos mokslų srities moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Centras taip pat orientuojasi į mokslo ir verslo bei viešojo sektoriaus įstaigų bendradarbiavimo plėtrą.

Lietuvoje veikia 11 valstybinių mokslinių tyrimų institutų. Penki iš jų – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos energetikos institutas, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Inovatyvios medicinos centras, Nacionalinis vėžio institutas – yra pakeitę teisinę formą iš biudžetinės į viešąją įstaigą.