Kartu su Lietuvos dvasininkais pradedamos įgyvendinti civilinės saugos veiklos

Kartu su Lietuvos dvasininkais pradedamos įgyvendinti civilinės saugos veiklos

Vidaus reikalų ministerija, siekdama stiprinti gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, pradeda bendradarbiavimo veiklas su Lietuvos katalikų Bažnyčia. Šiaulių vyskupijoje įvyko pirmasis civilinės saugos specialistų susitikimas su Šaulių, Joniškio, Kelmės, Pakruojo ir Radviliškio dvasininkais.

Šie susitikimai – ministerijos inicijuotos civilinės saugos informacinės kampanijos „Esame komanda – turime planą“ dalis. Planuojama, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) bei Lietuvos savivaldybių parengties pareigūnai aktualius bendruomenėms pasirengimo galimoms grėsmėms klausimus kartu su dvasininkais aptars visose 7-iose Lietuvos vyskupijose (60 savivaldybių).

„Katalikų Bažnyčios bendruomenė yra viena iš didžiausių bendruomenių, kuriai svarbu perduoti aktualią informaciją apie parengtį ir taip stiprinti žmonių sąmoningumą ir savisaugos kultūrą. Dvasininkų indėlis tiek šviečiant tuos, kurie mažiau naudojasi įprastomis informacinėmis priemonėmis, tiek peržiūrint bažnyčioms priklausančius pastatus dėl galimo priedangų įrengimo, yra labai svarbus“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.
 

Anot ministrės A. Bilotaitės, bendradarbiaujant bus ieškoma galimybių ne tik tinkamuose religinės paskirties pastatuose įrengti priedangas, kuriose gyventojams oro pavojaus atveju būtų sudarytos sąlygos išvengti gyvybei ar sveikatai gresiančių pavojų, bet ir, vietos ordinarui sutikus, infrastruktūrą naudoti perspėjimo sirenų įrengimui bei jų tinklo Lietuvoje plėtrai. 

Įvykus susitikimams vyskupijose civilinės saugos specialistai planuoja pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms mokymus organizuoti aktyvių parapijų bendruomenėms, o praktinius priedangų ir perspėjimo sirenų įrengimo klausimus derinti su konkrečiais dekanatais. Veiklos bus vykdomos visus ateinančius metus.

PAGD pareigūnai didžiųjų Katalikų Bažnyčios atlaidų metu jau kuris laikas specialiai įrengtose palapinėse dalijasi praktine informacija, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų metu, kaip susidėti išgyvenimo krepšį, pasirengti šeimos planą ir apsaugoti save ir artimuosius. Gausiai lankomų bažnyčios renginių metu ši veikla bus tęsiama ir toliau. 

PAGD duomenimis, šiuo metu 31 Lietuvos katalikų Bažnyčiai priklausantis pastatas yra paženklintas specialiuoju priedangos ženklu. Čia laikinai nelaimės atveju galėtų pasislėpti virš 10 tūkstančių gyventojų. Iš viso savivaldybės yra parinkusios 3220 priedangų, kuriose tilptų per 800 tūkst. gyventojų (30 proc.). VRM yra iškėlusi tikslą, kad miestų savivaldybėse 60 proc. gyventojų būtų užtikrinta vieta priedangoje, rajonų savivaldybėse – 40 proc. Pasitikrinti, kurioje vietoje yra artimiausia priedanga galima https://lt72.lt/kolektyvines-apsaugos-statiniai-priedangos-ir-rusiai/.

Lietuvoje perspėjimo sirenų tinklą sudaro 934 sirenos. Savivaldybėse jau pradėta įrenginėti dalis iš 197 naujų sirenų, kurias PAGD įsigijo įgyvendindamas Norvegijos finansinio mechanizmo projektą. Perspėjimo sirenų išdėstymo žemėlapis skelbiamas https://lt72.lt/civilines-saugos-signalai-kaip-elgtis-juos-isgirdus/

VRM, PAGD ir Lietuvos vyskupų konferencijos bendradarbiavimo civilinės saugos srityje susitarimas buvo pasirašytas šį rudenį.

Vidaus reikalų ministerijos inicijuota informacinė civilinės saugos kampanija „Esame komanda – turime planą“ pasiekė daugiau nei 2 mln. Lietuvos gyventojų. Ekstremaliosioms situacijoms pasiruošti skirtos interneto svetainės www.lt72.lt lankomumas kampanijos metu išaugo trigubai. Tęsiant kampaniją toliau aktyviai informuojamos bendruomenės visoje Lietuvoje, dirbama su mokyklomis, žmonių su negalia organizacijomis.