Kitąmet bus skiriama daugiau lėšų vadovėliams ir mokymo priemonėms

Kitąmet bus skiriama daugiau lėšų vadovėliams ir mokymo priemonėms

Nuo sausio klasės krepšelyje daugėja lėšų mokymo priemonėms ir skaitmeninio ugdymo plėtrai. 2024 m. vadovėliams ir mokymo priemonėms, įskaitant ir skaitmenines, iš viso bus skiriama beveik 29 mln. Eur. Tai bent dvigubai daugiau negu pernai ir ankstesniais metais, kai mokyklos dirbo pagal senas ugdymo programas.

Disponuodamos padidėjusiomis lėšomis mokyklos galės įsigyti daugiau modernių ugdymo priemonių: skaitmeninių užduočių ar užduočių rinkinių, interaktyvios medžiagos, žaidimų, virtualios realybės įrankių.

„Kitais mokslo metais visi mokiniai jau mokysis pagal atnaujintas ugdymo programas, mokyklos turės didesnį poreikį įsigyti naujų vadovėlių ir mokymo priemonių, todėl atitinkamai planuojamos ir lėšos. Leidyklos jau rengia vadovėlius, reikalingus kitiems mokslo metams“, – savo švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Šiais metais vadovėliams ir skaitmeninėms ugdymo priemonėms klasės krepšelyje numatyta 13,8 mln. Eur, be to, iš Europos Sąjungos lėšų ir kitų šaltinių papildomai skirta dar 13,5 mln. Eur, iš viso – 27,3 mln. Eur.

Kitais metais 5,1 mln. Eur auga biudžeto lėšos, skiriamos vadovėliams ir skaitmeninėms priemonėms, o iš Europos Sąjungos lėšų numatoma 10 mln. Eur vadovėliams. Taigi iš viso numatoma 28,9 mln. Eur.

Mokyklos gali naudotis nemokamomis skaitmeninėmis priemonėmis

Mokyklos  gali naudotis ir nemokamomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, jos pateiktos švietimo portale emokykla.lt. Mokytojai ir mokiniai jau naudojasi 1–4 klasėms skirtais matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų moduliais.  Netrukus skaitmeninių priemonių pasirinkimas bus platesnis ir įvairesnis – Nacionalinės švietimo agentūros

EdTech centras koordinuoja naujų skaitmeninių mokymo priemonių rengimą. Šiuo metu rengiamos skaitmeninės priemonės Lietuvos geografijai, gestų kalbai, Lietuvos istorijai, aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams, taip pat interaktyvūs modeliai chemijai ir fizikai mokytis bei matematikos vaizdo pamokos.

Kuriamos priemonės lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros ugdymui, priešmokykliniam ugdymui, pilietiškumo pagrindams, etninei kultūrai, lietuvių kalbai pagal kalbos mokėjimo lygius, interaktyvūs modeliai matematikai ir biologijai, žaidimai matematikai, informatikai ir teksto suvokimo gebėjimams ugdyti, priemonė gamtos mokslams, interaktyvus Lietuvos  žemėlapis istorijai ir geografijai, virtualiosios realybės priemonės.

Be to, formuojamas skaitmeninių užduočių bankas, kuriuo naudodamiesi mokytojai galės susikurti užduočių rinkinius, atliepiančius klasės, pamokos ar temos poreikius. Banką papildys kuriamos skaitmeninės užduotys matematikai, menų istorijai, geografijai, istorijai, informatikai, ekonomikai ir verslumui, filosofijai, teisei, gamtos mokslams, biologijai, fizikai, chemijai ir astronomijai.

Priemonės kuriamos remiantis universalaus dizaino principais, kurie leidžia vaikui mokytis jam priimtinoje aplinkoje, tinkamu  tempu ir su tinkama prieiga. Svarstant, kokias skaitmenines priemones kurti, į tai įtraukiama švietimo bendruomenė, mokytojų asociacijos, kiti švietimo ekspertai.