Lietuva ir Palestina sieks aktyvinti ekonominį bendradarbiavimą

Lietuva ir Palestina sieks aktyvinti ekonominį bendradarbiavimą

Spalio 2 dieną Vilniuje surengtos Lietuvos užsienio reikalų viceministro Egidijaus Meilūno ir Palestinos užsienio reikalų viceministrės Dr. Amal Jadou Shakaa dvišalės politinės konsultacijos.

Konsultacijų metu aptarti dvišalio bendradarbiavimo klausimai, apsikeista nuomonėmis dėl bendradarbiavimo daugiašaliuose formatuose, taip pat aptartos Rusijos agresijos prieš Ukrainą globalios pasekmės, Artimųjų Rytų taikos proceso bei šio regiono šalių aktualūs saugumo klausimai.

Susitikime teigiamai įvertintas Lietuvos ir Palestinos ekonominis bendradarbiavimas, ypatingai informacinių technologijų, skaitmenizavimo, prekybos ir žaliosios ekonomikos srityse. Atkreiptas dėmesys į galimybes įgyvendinti svarbius vystomojo bendradarbiavimo bei Europos Sąjungos Dvynių projektus, perteikti Palestinai teigiamą Lietuvos patirtį įvairiose srityse.

„Sieksime toliau plėtoti verslo ryšius bei matome didelį potencialią  bendradarbiauti su Palestina informacinių technologijų, institucijų stiprinimo, moterų įgalinimo ir švietimo srityse“, – sakė E. Meilūnas. Viceministras pažymėjo, kad aktyvesnis dvišalis bendradarbiavimas prisidėtų sprendžiant regioninių konfliktų, nelegalios migracijos, maisto saugumo, kovos su klimato kaita klausimus.

Dr. Amal Jadou Shakaa vadovaujama Palestinos delegacija taip pat susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atstovais, dalyvavo diskusijoje su Lietuvos moterimis verslininkėmis, akademine bendruomene.