Lietuvos mokslininkai kviečiami įgyvendinti novatoriškus projektus, padėsiančius gerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę

Lietuvos mokslininkai kviečiami įgyvendinti novatoriškus projektus, padėsiančius gerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę

Žemės ūkio ministerija kviečia mokslinius tyrimus vykdančias Lietuvos institucijas teikti paraiškas ir įgyvendinti tarptautinius projektus, padėsiančius gerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę. Vienam projektui numatoma skirti iki 120 tūkst. eurų.

ŽŪM, kaip tarptautinius mokslinius tyrimus finansuojanti institucija, kartu su kitomis šalimis yra prisijungusi prie „Europos Horizonto“ partnerysčių. Viena jų – Europos partnerystė „Gyvūnų sveikata ir gerovė“, kurioje dalyvauja 90 partnerių. Šios partnerystės koordinatorė yra Turkijos mokslo ir technologijų tyrimų taryba.

Mokslinius tyrimus vykdančios institucijos kviečiamos burtis į tarptautinius konsorciumus. Vieną konsorciumą turi sudaryti bent 3 nepriklausomi subjektai, t. y. tinkami pareiškėjai iš kvietime dalyvaujančių ES šalių. Didžiausias leistinas konsorciumo partnerių skaičius – 8. Finansavimas bus teikiamas atranką praėjusiems projektams.

Pirmuoju Europos partnerystės „Gyvūnų sveikata ir gerovė“ paraiškų kvietimu siekiama gerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę, remiant novatoriškus mokslinius tyrimus, skirtus naujoms ir patobulintoms technologijoms kurti. Taip pat spręsti pagrindiniams bei socialiniams ir ekonominiams mokslo klausimams, susijusiems su sausumos ir vandens gyvūnų sveikatos ir gerovės problemų prevencija, nustatymu, vertinimu ir valdymu.

Šio kvietimo biudžetas – 120 mln. eurų. Didžiausia galima Lietuvos pareiškėjo prašoma suma vienam projektui yra 120 tūkst. eurų.

Pareiškėjai gali teikti paraiškas projektams, kurių temos atitinka šias mokslinių tyrimų sritis:

  • 1 tema „Naujos technologijos, skirtos gyvūnų sveikatos ir gerovės valdymui, prevencijai, nustatymui, įvertinimui“. Į šią temą įtraukti mokslinių tyrimų projektai, skirti kurti ir tobulinti naujoviškas technologijas, skirtas gyvūnų sveikatai ir gerovei gerinti. Šios technologijos gali apimti įvairias sritis – nuo genominės sveikatos priežiūros ir patobulintų ligų diagnostikos metodų iki naujų vakcinų platformų.
  • 2 tema „Fundamentiniai gyvūnų sveikatos ir gerovės moksliniai tyrimai“. Ši tema apima mokslinius tyrimus, kuriais siekiama pagilinti mokslines žinias ir supratimą apie biologinius, imunologinius ir fiziologinius mechanizmus, lemiančius gyvūnų sveikatą ir gerovę.
  • 3 tema „Gyvūnų sveikata, gerovė ir visuomenė“. Ši tema apima socialinius, ekonominius ar etinius tyrimus, kuriais tiriamas patogenų ar naujų technologijų poveikis ūkininkams, žvejams, akvakultūros produktų gamintojams, vartotojams ar gamybos grandinei.

Į pirmąjį paraiškų teikimo etapą nepatenka moksliniai tyrimai, kurie pagrindinį dėmesį skiria žmonių sveikatos gerinimui; naminiams gyvūnams (augintiniams); per maistą plintantiems ligų sukėlėjams; su visuomenės ir (arba) žmonių sveikata susijusiam antimikrobiniui atsparumui; socialiniams ir ekonominiams projektams, kurie neapima gyvūnų sveikatos ir (arba) gerovės; naujų antimikrobinių medžiagų kūrimui.

Trumposios projektų pasiūlymų paraiškos (anglų kalba) elektroninėje sistemoje priimamos nuo gegužės 8 d. iki liepos 8 d. Atrinktų projektų galutinės paraiškos bus priimamos iki 2025 m. vasario 4 d.

Svarbu: gegužės mėn. 14 d. kvietimo koordinatorė organizuoja informacinį seminarą paraiškų rengėjams.Seminaro prisijungimo nuoroda:

https://ptj-fzj.webex.com/ptj-fzj-en/j.php?MTID=m669724cf438b8df889daeecf7915753d

Webinar number: 2783 554 0161

Webinar password: EUPAHW_2024!w (38724903 from phones and video systems)

Daugiau naudingos informacijos galima rasti čia:

  • Elektroninė paraiškų teikimo sistema https://eupahw.ptj.de/
  • Teisės aktai, reglamentuojantys tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos administravimą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0d116fb09b8b11ee8172b53a675305ab?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ef57bd22-4266-40c7-9ea8-96509f64ae38

Papildomos informacijos gali suteikti ŽŪM Mokslo, inovacijų ir žinių plėtros skyrius, tel.: +370 5 2391 025, +370 5 2391082.