Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad Gyvenimo įgūdžių programa neprieštarauja Konstitucijai

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad Gyvenimo įgūdžių programa neprieštarauja Konstitucijai

2024-05-29

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, posėdžiavęs gegužės 29 dieną, pripažino, kad Gyvenimo įgūdžių bendroji programa neprieštarauja Konstitucijai – taigi, programa neriboja tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo religinius ir dorovinius įsitikinimus.

Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad programa patvirtinta ne kaip dorovinio ugdymo, o kaip fizinio ir sveikatos ugdymo dalykas. Gyvenimo įgūdžių dalyko tikslas – sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui nuosekliai ugdytis gyvenimui svarbius įgūdžius: socialinius ir emocinius įgūdžius ir gebėjimus, sveikos gyvensenos nuostatas, mokytis saugoti savo ir kitų sveikatą ir gyvybę, pasiruošti kurti asmeninius ir profesinius santykius, pasirinkti profesinį kelią bei tapti jautriems ir atliepiantiems kitų asmenų, bendruomenės, visuomenės gerovės poreikius. Išplėstinė teisėjų kolegija nematė jokio objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad ši programa minėtą tėvų teisę kaip nors ribotų.

Dėl to, kad Gyvenimo įgūdžių programa galėtų būti pasirenkama ir nepripažįstama kaip privalomojo ugdymo dalis, pernai į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi grupė Seimo narių.

Šis teismo sprendimas neskundžiamas. Pagal šią programą visi mokiniai mokyklose bus ugdomi ir toliau. Atskira savaitinė pamoka 2023–2024 mokslo metais įvesta 5 ir 7 klasėse, o 9 kl. – 1 pamoka kas dvi savaites. 1 ir 3 klasėse ši programa integruojama į kitus dalykus. Nuo kitų mokslo metų gyvenimo įgūdžių pamokos planuojamos ir 2, 4 kl. (integruojamai), taip pat 6, 8 ir 10 kl.

Nuotr. Artūro Žuko