Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas kviečia teikti paraiškas projektams

Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas kviečia teikti paraiškas projektams

Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas (toliau – Fondas) kviečia teikti paraiškas projektams, skatinantiems Lietuvos gerosios patirties perdavimą šalims partnerėms eurointegracijos, kovos su dezinformacija, skaitmeninės transformacijos, ekonominės gerovės kūrimo ir psichosocialinės sveikatos stiprinimo srityse.

Fondo tarybos sprendimu, kovo 25 dieną paskelbtos devynios koncepcijos projektams, kurie būtų įgyvendinami Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetinėse šalyse – Ukrainoje, Moldovoje, Sakartvele, Armėnijoje, Irake, Kenijoje.

Reaguojant į Rusijos karo Ukrainoje pasekmes visuomenės sveikatai, numatoma skirti finansavimą projektams, padedantiems karo traumas patyrusiems Ukrainos žmonėms gauti kokybiškas psichosocialinės reabilitacijos paslaugas.

Fondas taip pat numato remti Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo demokratines reformas, būtinas siekiant narystės Europos Sąjungoje, projektus, stiprinančius strateginę komunikaciją bei atsparumą dezinformacijai.

Tikimasi, kad Fondo lėšomis finansuojami projektai padės veiksmingiau įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus valstybėse partnerėse, stiprins jų ryšius su Lietuva, atvers daugiau bendradarbiavimo galimybių. Bendra planuojama finansavimo suma – 850 000 eurų. Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Visa informacija apie finansuojamas veiklas, reikalavimus pareiškėjams, projektų paraiškų teikimą ir vertinimą skelbiama Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) interneto svetainėje  lietuvių ir anglų kalbomis. Paraiškų teikimo terminas – 2024 metų gegužės 7 d.