Ministerijoje vyko FAMENET konsultacijos

Ministerijoje vyko FAMENET konsultacijos

2024-04-29

Žemės ūkio ministerijoje lankėsi Europos Komisijos pagalbos padalinio FAMENET (žuvininkystės ir akvakultūros stebėsenos, vertinimo ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) tinklas) vadovas Angelos Sanopoulos ir ekspertai Simona Utaraitė ir Edvardas Kazlauskas.

FAMENET konsultuoja suinteresuotąsias šalis įgyvendinant Europos jūrų, žvejybos ir akvakultūros fondą (EJRŽAF). Svečiai konsultavo Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupių, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovus,  vyko gebėjimų stiprinimo dirbtuvės.

FAMENET atstovai pasakojo apie supaprastinto išlaidų apmokėjimo praktinio taikymo galimybes BIVP, EJRŽAF stebėsenos ir vertinimo sistemą bei pristatė kitą aktualią informaciją.  EJRŽAF BIVP projektų vertinimo praktiniai aspektai – dėmesys inovacijoms ir mėlynajai ekonomikai.