Ministras G. Landsbergis: EK iniciatyvos dėl ekonominio saugumo – svarbus žingsnis ginant ES ekonominius interesus ir neatskiriama platesnės strategijos dėl ekonominių priklausomybių rizikų mažinimo dalis

Sausio 24 dieną užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pasveikino Europos Komisijos (EK) paskelbtą ES Ekonominio saugumo strategijos paketą, kuriame pasiūlytos naujos iniciatyvos dėl eksporto kontrolės, tiesioginių užsienio investicijų ir mokslinių tyrimų saugumo.

„Ekonominio saugumo paketas yra svarbus ES žingsnis siekiant apsaugoti savo ekonominius interesus. Mes sveikiname Europos Komisijos iniciatyvas, kurios yra platesnės strategijos dėl ekonominių priklausomybių rizikų mažinimo ir kovos su ekonomine prievarta dalis“, – sakė ministras G. Landsbergis. Jis taip pat pažymėjo, kad Lietuva yra viena pirmųjų ES narių, pabrėžusių ekonominio saugumo svarbą, ir toliau yra pasiryžusi intensyviai dirbti, kad sustiprintų ES politiką ir priemones šioje srityje.

„Lietuva teigiamai vertina pastangas stiprinti tiesioginių užsienio investicijų priežiūrą ir gilinti ES valstybių narių bendradarbiavimą, ypač atliepiant bendrą susirūpinimą dėl išorės įtakos jautriuose ir strateginiuose sektoriuose. Pritariame ES išeinančių investicijų rizikų įvertinimui, sutelkiant dėmesį į jautrių technologijų sritis“, – teigė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Jis taip pat pažymėjo, kad žvelgiant į ateitį svarstytina stebėti platesnį jautrių technologijų spektrą, kad būtų tinkamai reaguojama į besikeičiančias saugumo rizikas.

„Daugelis ekonominio saugumo iššūkių yra bendri su mūsų strateginiais partneriais, o mūsų sėkmė būtų gerokai didesnė, jei didėtų transatlantinis bendradarbiavimas ekonominio saugumo srityje“, – sakė G. Landsbergis.

Sausio 24 dieną EK priėmė penkias iniciatyvas, kuriomis siekiama sustiprinti ES ekonominį saugumą didėjant geopolitinei įtampai ir vykstant dideliems technologiniams pokyčiams. Ekonominio saugumo strategijos paketu siekiama sustiprinti saugumą, kartu išlaikant ES ekonomikos atvirumą prekybai, investicijoms ir moksliniams tyrimams pagal 2023 m. birželį paskelbtą Europos ekonominio saugumo strategiją. Šie pasiūlymai yra platesnio trijų ramsčių požiūrio į ES ekonominį saugumą dalis: ES konkurencingumo skatinimo, apsaugos nuo rizikų ir partnerystės su kuo platesniu šalių ratu siekiant bendrų ekonominio saugumo interesų.