Ministras K. Navickas: „Kalbant argumentais, sprendimai randami ir politiniame lygmenyje“

Ministras K. Navickas: „Kalbant argumentais, sprendimai randami ir politiniame lygmenyje“

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas dalyvavo ir žemės ūkio aktualijas aptarė 37-ajame Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavime.

Diskusijoje „Lietuvos žemės ūkio politikos nūdiena ir ateitis“ aptarti vykdomos žemės ūkio politikos rezultatai, pagrindinis dėmesys skirtas ūkininkų keliamoms problemoms: sausrai ir jos padariniams, nacionalinei žemės ūkio strategijai ir klimato kaitai, šių metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, padėčiai gyvulininkystėje ir kt.

Ministras suvažiavime kvietė ūkininkus keistis nuomonėmis, taip pat išgirsti ir kitokią poziciją: įtraukiant Žemės ūkio konsultavimo tarnybą sukurti ekspertinį – analitinį centrą, nes kalbant argumentais sprendimai randami ir politiniame lygmenyje.