Ministras V. Šilinskas: Socialinės paslaugos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, atsiras daugiau paslaugų teikėjų

Ministras V. Šilinskas: Socialinės paslaugos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, atsiras daugiau paslaugų teikėjų

Pažeidžiamiems mūsų visuomenės nariams – žmonėms su negalia ir jų artimiesiems, šeimoms, vyresnio amžiaus žmonėms –  socialinės paslaugos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos. Taip pat plėsis socialinių paslaugų teikėjų ratas, atsiras nuolatinių globotojų likusiems be tėvų globos vaikams. Nuo liepos pradžios įsigaliojo visa tai įtvirtinantys Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai.

„Siekiame gerinti gyvenimo kokybę labiausiai pažeidžiamiems mūsų visuomenės nariams. Todėl bus didinamas socialinių paslaugų prieinamumas ir kokybė šeimoms, pažeidžiamiems žmonėms, taip pat ir asmenims su negalia bei jų artimiesiems. Be to, socialines paslaugas galės teikti ne tik įstaigos, bet ir fiziniai asmenys – legaliai su verslo liudijimu ar su individualios veiklos pažyma. Ir toliau vienu pagrindinių tikslų išlieka tai, kad vaikai būtų globojami šeimose, tad atsiras nuolatinių globotojų be tėvų globos likusiems vaikams“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Vytautas Šilinskas.

Plečiamas socialinių paslaugų teikėjų ratas

Socialines paslaugas galės teikti ne tik juridiniai (socialinių paslaugų įstaigos), bet ir fiziniai asmenys. Tai reiškia, kad socialinių paslaugų sektorius tampa atviras, – fiziniai asmenys, kurie šiuo metu veikia šešėlyje, paslaugas galės teikti legaliai, savo teikiamas paslaugas akreditavę savivaldybėje ir  įsigiję verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. Fiziniai asmenys galės teikti pagalbos į namus ir laikino atokvėpio asmens namuose paslaugas. Jie negalės teikti paslaugų savo artimiems giminaičiams ar šeimos nariams.

Nustačius, kad socialines paslaugas gali teikti ir fiziniai asmenys, išsiplės socialinių paslaugų teikėjų ratas, didės socialinių paslaugų prieinamumas, socialinių paslaugų gavėjų galimybės rinktis socialinių paslaugų teikėją.

Laikino atokvėpio paslauga

Siekiant asmeniui ar šeimai, prižiūrintiems žmogų su negalia, suteikti galimybę pailsėti, laikinas atokvėpis įtvirtinamas kaip atskira specialioji paslauga, kuri bus finansuojama ne tik iš savivaldybių, bet ir iš valstybės biudžeto lėšų. Ją galės teikti ne tik socialinių paslaugų įstaigos, bet ir fiziniai asmenys. Dėl to gerės laikino atokvėpio paslaugų prieinamumas žmones su negalia prižiūrintiems artimiesiems.

Asmenys, prižiūrintys artimuosius su negalia, už laikino atokvėpio paslaugą mokės iki 40 proc. pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos) ar iki 60 proc. trečio arba ketvirto lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos (2023 m. gruodžio 31 d. – priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos), mokamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjo prižiūrimam asmeniui, dydžio.

Laikino atokvėpio paslauga galės pasinaudoti tie asmenys, kurie prižiūri žmones, kuriems nustatyti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialieji nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikiai). Tokiu būdu artimiesiems bus suteikiama galimybė pailsėti, atgauti fizines ir emocines jėgas.

Reikalavimai socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams

Patikslinti ir nustatyti nauji kvalifikaciniai reikalavimai socialinių paslaugų srities darbuotojams. Tai leis užtikrinti vienodus socialinių paslaugų srities darbuotojų kvalifikacijos standartus visos šalies mastu, didinti socialinio darbo kaip profesinės veiklos prestižą.

Siekiant geresnės socialinių paslaugų kokybės, praplečiamos galimybės įgyti kvalifikacinę kategoriją platesniam ratui socialinių paslaugų srities darbuotojų: socialinių paslaugų įstaigų psichologams, socialinių paslaugų įstaigų socialiniams pedagogams, socialinės įtraukties koordinatoriams, globos centro veiklos koordinatoriams ar veiklos vadovams.

Įtvirtinamas nuolatinio globotojo institutas

2024 m. pradžios duomenimis, Lietuvoje gyvena beveik 519 tūkst. vaikų. Daugiau kaip 6 tūkst. iš jų – globojami (globos įstaigose vis dar globojama apie 1,1 tūkst. vaikų). Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo jo amžiaus, patirtų emocinių traumų ar turimos negalios, galėtų augti šeimoje, reglamentavome nuolatinio globotojo veiklą. Taip bus mažinama globotojų kaitą bei išvengiama vaikų patekimo į globos namus.

Naujos socialinės paslaugos

Siekiant plėtoti socialinių paslaugų bendruomenėje spektrą žmonėms su negalia, socialinę riziką patiriantiems asmenimis, geriau užtikrinti jų individualių poreikių tenkinimą, didinti šių asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti jų bendruosius ir su konkrečia darbinio užimtumo veikla susijusius įgūdžius, įtvirtinta nauja socialinė paslauga – socialinių dirbtuvių paslauga.

Siekiant didinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą ir įvairovę, individualių poreikių atliepimą vaikams, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, rizikingai, žalingai jas vartojantiems, įtvirtinta nauja socialinė paslauga – psichologinė ir socialinė reabilitacija vaikams bendruomenėje. Paslaugą sudaro psichologinės pagalbos teikimas ir organizavimas, bendravimo, bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo įgūdžių ugdymas, savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir jų užsiėmimų vedimas, priklausomybės ar atkryčių prevencijos paslaugos (vaiko, nutraukusio psichoaktyvių medžiagų ar alkoholio vartojimą, ir jo šeimos stebėsena, palaikymas, motyvavimas), dienos užimtumo ir kitos veiklos.