Ministrė M. Navickienė: svarbus kiekvieno vyresnio žmogaus įsitraukimas į šalies gyvenimo klausimus

Ministrė M. Navickienė: svarbus kiekvieno vyresnio žmogaus įsitraukimas į šalies gyvenimo klausimus

Senjorų integracija Vyresnio amžiaus žmonėms padėti integruotis į socialinį, politinį, kultūrinį gyvenimą ir dalyvauti darbinėje veikloje – toks projektas vykdomas Lietuvoje. Jame dalyvavo trys šalies savivaldybės: Kauno rajono, Švenčionių rajono ir Panevėžio miesto. Projektą  kūrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, rėmė Europos Komisija, o veiklas vykdė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai. Projekto metu įvertinta pagyvenusių žmonių socialinės integracijos situacija ir pateiktos rekomendacijos, kaip didinti jų įtrauktį. Tikimasi, kad EBPO ekspertų pasiūlytos priemonės bus svarus postūmis stiprinant vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą visuomenės gyvenime, aktyvaus senėjimo galimybes.

Lietuva yra viena iš sparčiausiai senėjančių Europos šalių, mažėja darbingo amžiaus gyventojų skaičius,  todėl kyla ekonomikos, darbo rinkos, socialinių ir viešojo valdymo iššūkių.

„Aktyvaus senėjimo svarba yra viena iš Vyriausybės strateginių prioritetų. Siekiant mažinti socialinę vyresnio amžiaus žmonių atskirtį ir stiprinti jų finansinį saugumą, nuosekliai didinamos socialinio draudimo pensijos, gerinama paslaugų kokybė ir prieinamumas, remiama vyresnių žmonių integracija į darbo rinką, savarankiškas užimtumas. Taip pat remiamos nevyriausybinės organizacijos, ieškoma naujų formų ir metodų stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei vyresnio amžiaus žmonių įtrauktį bei dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose. Dėkoju EBPO ekspertams už mūsų šalyje įgyvendintą projektą ir pateiktas rekomendacijas. Atsižvelgdami į jas, tobulinsime esamas priemones ir ieškosime galimybių įgyvendinti naujas“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

EBPO ekspertai pabrėžia, kad Lietuva skatina vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą viešajame ir politiniame gyvenime: įsteigta nauja Vyresnio amžiaus žmonių taryba, kai kuriose savivaldybėse pradėjo veikti ir savivaldybių senjorų tarybos, bendradarbiaujama su NVO ir Trečiojo amžiaus universitetais, taip pat trijose bandomosiose (projekte dalyvavusiose) savivaldybėse paskirti už vyresnio amžiaus žmonių klausimus atsakingi asmenys.

Įgyvendinant projektą, išanalizuota kelių Europos Sąjungos šalių patirtis skatinant pagyvenusių žmonių integracija į socialinį, politinį, kultūrinį gyvenimą ir darbinio užimtumo veiklas, nurodyti privalumai ir trūkumai bei dalykai, ko Lietuvai naudinga išmokti iš kitų ES šalių.

EBPO ekspertai Lietuvai rekomenduoja toliau stiprinti vyresnio amžiaus žmones vienijančių organizacijų  ir valstybės institucijų bendradarbiavimą, viešųjų paslaugų teikimą kuriant vieno langelio principu veikiančias tarnybas.

Tam taip pat rekomenduojama visose savivaldybėse paskirti už vyresnio amžiaus žmonių klausimus atsakingus asmenis, kurie būtų pirmieji kontaktiniai asmenys, teikiantys vyresnio amžiaus žmonėms informaciją ir konsultacijas apie viešąsias paslaugas. Vyktų bendradarbiavimas su valstybės institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendinant aktyvaus senėjimo politiką savivaldybėse.

Rekomenduojama stiprinti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą viešajame ir politiniame gyvenime organizuojant jiems tikslinius mokymus, kovojant su neigiamomis nuostatomis ir stereotipais jų atžvilgiu. Įtraukiant vyresnio amžiaus žmones į politikos formavimo klausimus nacionaliniu lygmeniu per Vyresnio amžiaus žmonių tarybą ir vietos savivaldos lygmeniu, skatinant prasmingos savanoriškos veiklos galimybes.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bendradarbiaudama su EBPO ekspertais, Vilniuje apibendrino beveik dvejus metus trukusį projektą – „Palankių galimybių vyresnio amžiaus žmonėms integruotis į socialinį, politinį, kultūrinį gyvenimą ir dalyvauti darbinėje veikloje modelio kūrimas“. EBPO ekspertai pasidalino savo įžvalgomis apie projekto eigą, bendradarbiavimą su Lietuvos institucijomis, senėjimo politikos situaciją Lietuvoje bei pristatė savo rekomendacijas kaip gerinti vyresnio amžiaus žmonių užimtumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime.