Ministrė Monika Navickienė su vadovėlių leidėjais aptarė rengimo ir leidybos situaciją rengiantis naujiems mokslo metams

Ministrė Monika Navickienė su vadovėlių leidėjais aptarė rengimo ir leidybos situaciją rengiantis naujiems mokslo metams

2024-05-10

Šiandien ministrė Monika Navickienė, laikinai einanti ir švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas, susitiko su vadovėlių leidėjais. Buvo aptarta vadovėlių rengimo ir leidybos situacija rengiantis naujiems mokslo metams.  

Šiais metais leidyklos dar planuoja išleisti 72 naujus vadovėlius lietuvių kalbai ir literatūrai, istorijai, matematikai, geografijai, biologijai, fizikai, gamtos mokslams, visuomeniniam ugdymui. 2023 m. leidyklos po bendrųjų programų atnaujinimo išleido 59 vadovėlius.

Visiems dalykams, visoms klasėms bus pasiūlyta metodinė medžiaga, ko nepadengs vadovėliai. Mokytojų dalykininkų asociacijos bei Nacionalinė švietimo agentūra ją rengia.

Vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti šiemet skirta beveik 29 mln. Eur. Tai dvigubai daugiau negu 2022 m., kai mokyklos dar dirbo pagal senas ugdymo programas, ir beveik 2 mln. Eur daugiau nei 2023 m.

Mokyklų bendruomenės pačios sprendžia, kokius vadovėlius ar mokymo priemones už valstybės ar savivaldybių skiriamas lėšas įsigyti. Nuo pernai mokyklos įsigijo daugiau nei 726 tūkst. vadovėlių, skirtų atnaujintam ugdymo turiniui diegti. Kaip rodo Nacionalinės švietimo agentūros parengta apžvalga, daugiausia jų atiteko pagrindinio ugdymo programai – 58,4 proc. Pagal dalykus daugiausia vadovėlių buvo įsigyta lietuvių kalbai ir literatūrai, matematikai, istorijai, geografijai, biologijai.

Pagal galiojančią tvarką, vadovėlių parengimu ir leidyba rūpinasi leidyklos, vadovaudamosi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytais reikalavimais vadovėliams ir mokymo priemonėms. Leidyklos rūpinasi rengiamų vadovėlių ir mokymo priemonių kokybe, samdo vadovėlių recenzentus. Vadovėlius vertina ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Jei kyla abejonių dėl vadovėlių ir mokymo priemonių turinio, vadovėlių vertinimą organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra.