Ministrė su profesinių sąjungų atstovais aptarė kitų metų biudžeto prioritetus

Ministrė su profesinių sąjungų atstovais aptarė kitų metų biudžeto prioritetus

2024-06-17

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė susitiko su statinių įstaigų profesinių sąjungų atstovais ir statutinių įstaigų vadovais ir aptarė ateinančių metų biudžeto prioritetų, kolektyvinių sutarčių ir Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo klausimus.

„Mano ir ministerijos prioritetu išlieka pareigūnas – jo motyvacijos didinimas, oraus darbo užmokesčio užtikrinimas, darbo sąlygų gerinimas. Nepaisant to, jog reikėjo užkaišyti daugybę skylių, susidariusių dėl ilgalaikio nepakankamo tarnybų finansavimo, didžiuojuosi mūsų pasiektais rezultatais ir stabiliu biudžeto augimu. Labai tikiuosi, jog ši kryptis bus išlaikyta ir ateityje. Mūsų pareigūnai tiek taikos, tiek krizių ar net karo atveju, vaidina ypatingą vaidmenį užtikrinant saugumą. Ir jie niekada nebeturėtų likti paraštėse. Dėl to tvirtai sutariame su profesinėmis sąjungomis. Ir tai atsispindės kitų metų biudžete“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

Lyginant su 2020 m., pirmąjį šių metų ketvirtį vidutinis statutinių pareigūnų darbo užmokestis didėjo 38,1 proc. ir siekė 1447 eurų į rankas. Lyginant su praėjusiais metais – fiksuotas 8,1 proc. vidutinio darbo užmokesčio augimas.

Šių metų biudžete pareigūnų atlyginimams skirta beveik pusė milijardo (500 mln.) eurų, o tai yra pusė viso vidaus reikalų sistemos biudžeto. Per pastaruosius 4 metus biudžeto lėšos pareigūnų atlyginimams didėjo 147 mln. eurų arba beveik 42 proc.  

Ministrė pabrėžė, jog užtikrinus reikiamą finansavimą yra itin svarbu teisingai paskirstyti lėšas įstaigų viduje, o tam reikia tobulinti įstaigų darbo užmokesčio politikas, kad teigiamą pokytį pajustų ir teisingą atlygį gautų visi pareigūnai.

Susitikime profesinių sąjungų atstovai išdėstė savo prioritetus, kurie sutampa su Vidaus reikalų ministerijos prioritetais. Tai pareigūnų darbo užmokesčio didinimas, socialinių garantijų subalansavimas, pareigūnų pritraukimas ir ne mažiau svarbu – patyrusių pareigūnų išlaikymas, pensijų sistemos pertvarka.

Statutinių įstaigų vadovai pristatė savo poreikius – nuo pareigūnų pritraukimo ir aprūpinimo (įskaitant karinį standartą) iki infrastruktūros atnaujinimo, darbo sąlygų gerinimo, procedūrų supaprastinimo ir išmaniųjų įrankių kūrimo.