Nustatytas susietosios pajamų paramos dydis už auginamas sėklines bulves

Nustatytas susietosios pajamų paramos dydis už auginamas sėklines bulves

2024-05-29

Žemės ūkio ministras pasirašė įsakymą dėl susietosios pajamų paramos mokėjimo už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės.

Susietosios pajamų paramos už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės, dydis – 607,35 Eur už ha. 

Nustačius paramos dydį, pareiškėjams bus išmokėta susietoji pajamų parama už 2023 metais deklaruotus sėklinių bulvių plotus.

Išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už 2023 m. deklaruotus minėtus plotus bus išmokėta iki 2024 m. birželio 30 d.