Padedant Lietuvos švietimo ekspertams Šiaurės Makedonijoje užbaigtas ES Dvynių programos projektas

Padedant Lietuvos švietimo ekspertams Šiaurės Makedonijoje užbaigtas ES Dvynių programos projektas

2023-12-22

Šiaurės Makedonijoje užbaigtas ES Dvynių programos projektas „Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą“.

Projektą, bendradarbiaudami su Šiaurės Makedonijos Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, įgyvendino Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Studijų kokybės vertinimo centras, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Europos socialinio fondo agentūra drauge su užsienio partneriais – Prancūzijos Vyriausiąja mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo vertinimo taryba bei Slovėnijos Respublikos profesinio mokymo institutu.

Projekto uždarymo metu Šiaurės Makedonijos švietimo ir mokslo ministras Jeton Shaqiri pabrėžė kitų valstybių ekspertinės pagalbos svarbą šaliai, kuri siekia prisijungti prie Europos Sąjungos. Jis tikisi, kad bendradarbiavimas su Lietuvos, Prancūzijos ir Slovėnijos ekspertais tęsis ir ateityje bei padės šaliai įgyvendinti svarbias reformas.

Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė džiaugėsi, kad projekto metu sukurtas pagrindas stipresniam regioniniam bendradarbiavimui švietimo ir darbo jėgos plėtros srityje. Įgyvendinant projektą reikšmingai patobulinta Šiaurės Makedonijos švietimo, profesinio mokymo kokybė, o tai padės šaliai pritraukti daugiau investicijų ir toliau plėsti bendradarbiavimą regione.

Projektu siekta stiprinti Šiaurės Makedonijos Nacionalinę kvalifikacijų sąrangą bei spartinti jos praktinį įgyvendinimą siekiant padidinti įsidarbinimą, judumą bei socialinę besimokančiųjų ir dirbančiųjų integraciją.

Ypatingas dėmesys skirtas kokybės užtikrinimo procedūrų plėtotei bei jų įgyvendinimui, skaidrumui ir bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos gebėjimų stiprinimui bendrajame, profesiniame ugdyme ir aukštajame moksle, kokybės bei mokslo ir studijų pritaikomumo rinkos poreikiams gerinimui, sąsajų tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi kūrimui bei mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, pripažinimui.

Projektas truko daugiau nei 2 metus. Projekto vertė – 1,5 mln. eurų, jis finansuotas Europos Komisijos lėšomis.