Pakeistas projektų įgyvendinimo planų ir prašymų skirti kompensacijas 2023 m.  planas

Pakeistas projektų įgyvendinimo planų ir prašymų skirti kompensacijas 2023 m. planas

Pakoreguotas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos kvietimų 2022–2023 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją planas.

Prašymus skirti kompensaciją pagal priemonę „Ekologinė akvakultūros gamyba“  bus galima teikti nuo lapkričio 20 d. iki 2024 m. sausio 2 d. (anksčiau buvo numatyta rinkti nuo spalio 30 d. iki gruodžio 5 d.). Šiai priemonei numatyta skirti daugiau kaip 4 mln. Eur.

Kiek vėliau bus kviečiama teikti prašymus skirti kompensaciją ir pagal priemonę „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas“. Jų bus laukiama nuo gruodžio 11 d. iki 2024 m. sausio 12 d. (anksčiau buvo numatytas kvietimas nuo lapkričio 14 d. iki 2024 m. sausio 12 d.). Šiai priemonei numatyta skirti 8,5 mln. Eur.

Teikti projektų įgyvendinimo planus pagal priemonę „Mokslo atstovų ir žvejų bendradarbiavimo veiklos“ bus kviečiama nuo gruodžio 16 d. iki 2024 m. vasario 19 d. (anksčiau – nuo lapkričio 21 d. iki 2024 m. sausio 22 d.). Šiai priemonei numatyta skirti 140 tūkst. Eur.

Taip pat į 2024 metus nukeltas priemonės „Gamybinės investicijos į tvarią akvakultūros gamybą ir susijusias pridėtinę vertę kuriančias veiklas“ kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus laikotarpis.

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko įsakymas Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių ir / arba priemonių veiklos sričių kvietimų 2022–2023 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją plano patvirtinimo yra čia.