Patvirtintos priemonės „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“ bei „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ temos

Patvirtintos priemonės „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“ bei „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ temos

2024-07-03

Žemės ūkio ministerijos Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto posėdyje patvirtintos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinių  priemonių „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“ bei „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ temos.

Nuo rugsėjo 2-osios teiksiantys paraiškas pagal SP intervencinę  priemonę „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“ mokymo programas galės rengti pagal 24 mokymų temas. Už mokymo programas, parengtas pagal 17 prioritetinių temų, bus skiriami papildomi atrankos balai. Vienai temai galės būti parengtos ir kelios mokymo programos.

Šiai priemonei 2024 m. skirta daugiau kaip 1,2 mln. Eur. Vienam projektui numatyta skirti 150 tūkst. Eur.

Mokymai taip pat galės būti organizuojami pagal šias mokymo programas: „Ūkininkavimo pradmenų“, „Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų“, „Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo“, „Ūkinių, išskyrus arklinių šeimos, gyvūnų ženklinimo ir registravimo“, „Šviežių vaisių ir daržovių kokybės vertinimo reikalavimų“.

Nuo spalio 1-os teiksiantys paraiškas pagal SP intervencinę  priemonę „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ galės gauti paramą žemės, maisto ir miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims skirtiems parodomiesiems projektams rengti. Patvirtinta 10 prioritetinių parodomųjų projektų temų.

Vienam projektui numatyta skirti iki 100 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

2024 m. kvietimui pagal  šią priemonę  skirta  daugiau kaip 1 mln. Eur.