Pirmą kartą Lietuvoje balandis minimas kaip seksualinio smurto prevencijos mėnuo

Pirmą kartą Lietuvoje balandis minimas kaip seksualinio smurto prevencijos mėnuo

Pirmąjį balandžio mėnesio antradienį JAV pradedama mėnesį trunkanti iniciatyva atkreipti dėmesį į seksualinį smurtą. Nuo 2001 m. iniciatyva išaugo į pasaulinį judėjimą, o šiemet pirmą kartą kampanija pasiekė ir Lietuvą. Iniciatyva “Ne(si)teisink” siekiama sklaidyti stereotipus. Seksualinis smurtas – kompleksinis reiškinys, galintis pasireikšti įvairiomis formomis, tvirtai įsišaknijęs ir stigmatizuotas. Dėl šios priežasties dažnai neatpažįstamas ar ignoruojamas. Skirtingose Lietuvos savivaldybėse vyks įvairūs renginiai skirti seksualinio smurto prevencijai.

„Tik šalindami stereotipus, nemaskuodami problemos galėsime efektyviau kovoti su seksualiniu smurtu ir jį stabdyti. Pastebėkime ir padrąsinkime kalbėti apie patiriamą smurtą – atvirai ir garsiai. Neabejotina, kad kiekvienai iniciatyvai būtinas ir visuomenės palaikymas. Tikiu, kad kampanija “Ne(si)teisink” prisidės prie seksualinio smurto atpažįstamumo didinimo, prevencijos ir nesitaikstymo su smurtautojais“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Smurtas artimoje aplinkoje ir smurtas prieš moteris išlieka plačiai paplitusi kompleksinė žmogaus teisių ir lyčių lygybės problema tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Pernai užregistruota 1,2 proc. daugiau nusikaltimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Net 8 iš 10 dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų aukų yra moterys, kas 10-as nukentėjęs – vaikas iki 18 m. amžiaus. Trečdaliu padaugėjo seksualinės prievartos nusikaltimų, 26,6 proc. daugiau užregistruota ir sunkių sveikatos sutrikdymų. 

Nauji įrankiai kovoje su smurtu artimoje aplinkoje

Nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigalios Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimai, kurie numato svarbius įrankius kovoje su smurtu artimoje aplinkoje. Pradės veikti nauja prevencinė apsaugos priemonė – apsaugos smurto artimoje aplinkoje orderis, bus teikiama operatyvi smurtą artimoje aplinkoje pavojų patiriančių ar smurtą patyrusių žmonių apsauga, bei kokybiškos ir efektyvios paslaugos jiems, teikiamos akredituotų specializuotos kompleksinės pagalbos centrų.

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis bus nedelsiant skiriamas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiam asmeniui apsaugoti. Smurto pavojų keliantis asmuo 15 dienų laikotarpiui bus įpareigojamas išsikelti ir nebendrauti su smurto pavojų patiriančiu asmeniu. Už apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė.  

Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo akreditavimo mechanizmas – aiškiai apibrėžiamos specializuotos kompleksinės pagalbos, kuri teikiama smurtą artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems ir smurtą patyrusiems asmenims, teikimo sąlygos, finansavimas ir kt. Tai užtikrins specializuotų kompleksinės pagalbos centrų teikiamos pagalbos kokybę ir prieinamumą visoje Lietuvoje. 

Metodinio centro, skirto specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo stebėsenai ir metodinei pagalbai teikti, įsteigimas. Šis centras teiks metodinę pagalbą, konsultuos, organizuos kompetencijų kėlimo veiklas dirbantiems apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje. 

Veiks tarpinstitucinio bendradarbiavimo mechanizmas. Jau šiemet pradės veikti Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje taryba, o kiekvienoje savivaldybėje – Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija. Tikimasi, kad tai padės kokybiškiau suteikti pagalbą nukentėjusiems nuo smurto. 

Šiemet planuojama parengti ir patvirtinti smurtinio elgesio keitimo programą, kuri užtikrintų vienodą smurtinio elgesio keitimo paslaugų kokybę visoje Lietuvoje ir skatintų smurtaujančius asmenis keisti savo elgesį. 

2023 m. – prioritetas kovai su seksualiniu smurtu

Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, seksualinės prievartos nusikalstamų veikų 2022 m. padidėjo net trečdaliu. Iš jų išžaginimų – 67, seksualinio prievartavimo – 70, privertimo lytiškai santykiauti atvejų – 4. 

Šiemet planuojama finansuoti projektą, kuris stiprins kovą su seksualiniu smurtu, sukurs pagalbos nukentėjus nuo seksualinio smurto ar patiriant šio smurto pavojų teikimo algoritmą ir metodiką. Be to, planuojamas metodinis palaikymas specialistams, dirbantiems šioje srityje, jų kompetencijų ugdymas. Svarbiausia, atpažinti seksualinio smurto apraiškas, visuomenėje ugdyti nepakantumą smurtui.

Koordinatorius savivaldybėse

Koordinatorių modelis šiemet bus išbandomas 5 savivaldybėse (didelio miesto, mažo miesto, žiedinėje, rajono savivaldybėse). Norima sukurti skirtingų modelių veiklos koncepciją, kuri užtikrintų šių koordinatorių veiklų tęstinumą ir pritaikomumą visose Lietuvos savivaldybėse. 

Tikslas – stiprinti savivaldybių administracijų atstovus, atsakingus už apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, lygių galimybių ir lyčių lygybės, politikų formavimą ir įgyvendinimą savivaldybės lygmeniu, suteikti reikiamas kompetencijas ir padėti praktiškai pasiruošti vykdyti veiklas, apibrėžtas naujajame Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme. 

Skiriamas dėmesys ir lyčių lygybei

Lyčių lygybės srityje konkurso būdu yra finansuojami Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti Moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti ir Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti. Pavyzdžiui, šiuo metu vykdomas  Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2023 m., finansavimas. Šio konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, kuriuos įgyvendinant būtų prevenciškai užkertamas kelias smurtui artimoje aplinkoje, dirbama su tokį pavojų keliančiais žmonėmis, ir smurtautojais, siekiančiais atsisakyti smurtinio elgesio.