Prasideda devintasis kasmetinis Vilniaus Rusijos forumas

Šiandien, gegužės 26 dieną, vyks jau tradiciniu tapęs devintasis kasmetinis Vilniaus Rusijos forumas, tradiciškai suburiantis gausų būrį ekspertų, politikų, pilietinės visuomenės atstovų, žmogaus teisių gynėjų, akademikų, žurnalistų iš Rusijos, o taip pat iš Lietuvos ir kitų Vakarų šalių.

Kasmet vykstančiame forume aptariamos Rusijos vidaus ir užsienio politikos aktualijos, žmogaus teisių padėtis, Rusijos santykiai su Vakarais. Diskusijų metu įvertinamos Rusijos raidos tendencijos, diskutuojama kovos su Rusijos propaganda tema, kitais aktualiais klausimais.

Šiais metais pagrindinis dėmesys forumo metu bus skiriamas Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą ir Rusijos ateities klausimams. Taip pat bus aptarta sparčiai blogėjanti Rusijos pilietinės visuomenės padėtis ir represijos prieš ją, žiniasklaidos suvaržymai ir kt. 

Tarp renginio dalyvių – Michailas Chodorkovskis, Garry Kasparovas, Nobelio taikos premiją pernai pelniusios žmogaus teisių organizijos „Tarptautinis memorialas“ vadovas Janas Račinski ir kt.

Vilniaus Rusijos forumas rengiamas nuo 2014 metų.