Prižiūrintiems melioracijos griovių šlaitus – tris kartus didesnės kompensacijos

Prižiūrintiems melioracijos griovių šlaitus – tris kartus didesnės kompensacijos

Ūkininkai, savo deklaruojamuose žemės ūkio naudmenų plotuose turintys melioracijos griovių šlaitų, gali juos susitvarkyti Europos Sąjungos paramos lėšomis. Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad nuo šių metų daugiau kaip tris kartus didesnes kompensacijas už išlaidas tvarkant griovių šlaitus gaus ir vykdantys tęstinius įsipareigojimus, ir prisiėmę naujus.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ yra viena iš 13 priemonės veiklų, kuria siekiama paskatinti žemdirbius tvarkyti melioracijos griovių šlaitus – nušienauti, iškirsti krūmus ir jų ataugas.

Ūkininkams mokama parama atsižvelgiant į pasirinką melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą. Paramos gavėjai, vykdantys tęstinius įsipareigojimus (prisiimtus iki 2023 m.) ir nuo 2023 m. prisiėmę naujus įsipareigojimus 3 metams, gali gauti kompensacijas už šias išlaidas tvarkant melioracijos griovių šlaitus:

– išvežant nušienautą žolę – 589 Eur už ha;

– nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito – 536 Eur už ha.

Vykdantiems naujus ir tęstinius įsipareigojimus bus taikoma paraiškos pateikimo dieną aktuali veiklos „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ įgyvendinimo taisyklių redakcija.

Preliminariais žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo duomenimis, šiemet dėl melioracijos griovių šlaitų priežiūros paramos kreipėsi 144 ūkininkai, jų deklaruotas plotas sudaro 634,21 ha.