Profesorė K. Bonawitz: įtraukusis ugdymas suteikia galimybių visiems vaikams mokytis ir augti kartu

Profesorė K. Bonawitz: įtraukusis ugdymas suteikia galimybių visiems vaikams mokytis ir augti kartu

2024-05-16

Lietuvos įtraukties švietime centre jau beveik mėnesį dirba Bethel universiteto (JAV, Minesota) Švietimo programos vadovė profesorė Katie Bonawitz. Tris dešimtmečius įvairiose pasaulio šalyse įtraukties praktikas kurianti ir plėtojanti ekspertė į Lietuvą atvyko konsultuoti mūsų nacionalinių ir regioninių specialiojo ugdymo centrų, švietimo įstaigų atstovus įvairiomis įtraukiojo ugdymo temomis, aptarti mūsų ugdymo įstaigoms kylančius iššūkius, pasidalinti patirtimis. Ji lankėsi mokyklose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, regioniniuose specialiojo ugdymo centruose, o šiandien viešėjo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje.

„Lietuvos regioniniuose specialiojo ugdymo centruose dirbantys specialistai yra tikri mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ugdymo ekspertai. Jie taiko įrodymais grįstą praktiką, naudojamą visame Vakarų pasaulyje, ir tai daro išties gerai. Manau, kad vienas svarbiausių žingsnių Lietuvos švietimo bendruomenei rengiantis plačiau taikyti įtraukties principus – suprasti bendrojo ugdymo ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo svarbą. Bendrojo ugdymo mokytojai yra savo dalyko ekspertai. Švietimo pagalbos specialistai yra ekspertai, padedantys suprasti ir tinkamai ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikimų. Kartu dirbdami jie gali panaudoti savo turimas kompetencijas, kad atlieptų visų mokinių poreikius įtraukioje aplinkoje“, – sako prof. K. Bonawitz.

Jos nuomone, normalu, kad mokyklų bendruomenėms įtraukusis ugdymas gali kelti nerimą – žmonės nepasitiki tuo, ko nesupranta, nepažįsta. Jei jiems niekada neteko pažinti žmonių, turinčių specialiųjų poreikių, ir su jais bendrauti, jie ir nežino, kad jie yra tokie patys žmonės, su tokiais pačiais norais, jausmais. Žinoma,  šie žmonės gali turėti įvairių skirtumų, bet mes visi kažkuo skiriamės vieni nuo kitų.

„Įtraukusis ugdymas yra svarbus, nes suteikia galimybių visiems vaikams mokytis ir augti kartu. Švietimas yra mūsų gyvenimo pagrindas. Jei augsime ir mokysimės su tais, kurie yra kitokie nei mes, būsime geriau pasiruošę pasauliui, kuriame yra įvairių gebėjimų, skirtumų ir panašumų žmonių“, – įsitikinusi profesorė.

Lietuvoje prof. K. Bonawitz vieši pagal JAV ambasados Fullbright programą.