Rudenį mokytojams bus pasiūlytos nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos

Rudenį mokytojams bus pasiūlytos nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos

Nuotr. Artūro Žuko Nuo naujų mokslo metų mokytojai galės dalyvauti nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose. Pirmiausia jos bus pasiūlytos matematikos ir gyvenimo įgūdžių mokantiems mokytojams, taip pat visiems pedagogams, norintiems pagilinti įtraukiojo ugdymo kompetencijas. Nemažą programos dalį šių programų sudarys praktika. Nacionalinės kvalifikacijos programos trukmė – 135–270 valandų, iš kurių praktikai bus skiriama nuo 30 proc. iki 50 proc.  

Pedagogų rengimo centrai, aukštosios mokyklos ir akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos kviečiamos iki gegužės 31 d. parengti trijų sričių – įtraukties, matematikos ir gyvenimo įgūdžių –  nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas ir pateikti jas Nacionalinei švietimo agentūrai. Ilgalaikės nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos rengiamos pirmą kartą.  

Matematikos, gyvenimo įgūdžių ir įtraukusis ugdymas – tai pirmosios sritys, kuriose kviečiama rengti ir teikti naująsias kvalifikacijos tobulinimo programas. Pradėjus įgyvendinti šias programas bus siūloma rengti ir kitų sričių nacionalines programas. Programos bus rengiamos pagal ministerijos nustatytas prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis. Tai – skaitmeninių, įtraukties kompetencijų, pilietinio ugdymo, dalykų ugdymo praktikos ir didaktikos, lyderystės kompetencijų stiprinimas.

„Nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos padės mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklų vadovams pagilinti profesines kompetencijas, parengs juos geriau dirbti pagal atnaujintas Bendrojo ugdymo programas, sustiprinti jau turimas kompetencijas ar įgyti naujų. Tikimės, kad naujos programos taip pat atlieps aukštus kokybės lūkesčius“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Parengtas nacionalines programas akredituos švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta paraiškų vertinimo komisija. Programų įgyvendinimas bus finansuojamas Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. Visa informacija skelbiama NŠA svetainėje.