Statusą keičianti Nacionalinė švietimo agentūra ieško vadovo (vadovės)

Statusą keičianti Nacionalinė švietimo agentūra ieško vadovo (vadovės)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia kandidatuoti į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) vadovo (vadovės) pareigas.

Konkursas skelbiamas nuo liepos 1 d. keičiantis NŠA juridiniam statusui – iš švietimo pagalbos įstaigos į viešojo administravimo įstaigą. Tokiu būdu bus atskirtas švietimo politikos formavimas nuo įgyvendinimo, aiškiai apibrėžiamos, atskiriamos ministerijos ir NŠA funkcijos bei atsakomybė.

Pretendentai prašymus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) gali teikti nuo gegužės 2 d. iki gegužės 16 d. imtinai.

„Tikimės, kad įstaigos statuso keitimas NŠA leis visą dėmesį skirti darbui su mokyklomis. Matome agentūrą kaip kompetencijų centrą, pagrindinę mokyklų konsultantę, padedančią joms ir teikiančią siūlymus ministerijai, kaip tobulinti švietimo politiką, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. – Kviečiame dalyvauti konkurse, jei esate dinamiškas ir novatoriškas lyderis, galintis įkvėpti visą komandą įgyvendinti NŠA keliamus naujus tikslus“.

Nacionalinės švietimo agentūros vadovas (vadovė) renkamas penkerių metų kadencijai. Reikalavimai pretendentams: nepriekaištinga reputacija, aukštasis universitetinis išsilavinimas, 3 metų vadovaujamo darbo patirtis, užsienio kalbos (anglų) mokėjimo lygis – B2. Kandidatai taip pat turi turėti vadybinių ir lyderystės kompetencijų, atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Šiuo metu NŠA veikia kaip švietimo pagalbos įstaiga, daugiausia atlieka švietimo pagalbos, patariamąsias ar projektų vykdytojo funkcijas, o visuomenei svarbios viešojo administravimo funkcijos yra apribotos. Ministerija, norėdama sustiprinti agentūrą kaip kompetencijų centrą ankstyvojo ir bendrojo ugdymo srityse, suteikti jai daugiau atsakomybės ir įgaliojimų, parengė Švietimo įstatymo pakeitimus dėl agentūros statuso, jiems gruodžio mėnesį buvo pritarta Seime.

Tapusi viešojo administravimo įstaiga, Nacionalinė švietimo agentūra ne tik rūpinsis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo  prieinamumu ir kokybe, pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu,  švietimo įstaigų vadovų rezervo formavimu, mokinių pasiekimų vertinimu, analize ir pan., bet taip pat atliks ir valstybinę švietimo teikėjų veiklos priežiūrą, švietimo sistemos stebėseną, kurios pagrindu būtų kuriami, modeliuojami ir diegiami novatoriški švietimo sprendimai. Valstybės švietimo stebėsenos rezultatus ir siūlymus, kaip tobulinti švietimo politikos formavimą, ji teiks Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Išsami informacija, kokius dokumentus reikia pateikti pretendentams, skelbiama VATIS sistemoje.

Papildoma informacija apie konkursą.