Tarptautiniame ministrų susitikime Briuselyje aptartas bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

Tarptautiniame ministrų susitikime Briuselyje aptartas bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

2024-02-19

Vasario 16 d. švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras dalyvavo ES Tarybai pirmininkaujančios šalies Belgijos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje, kurioje patvirtintas ministrų pareiškimas dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje principų ir vertybių („Briuselio pareiškimas“). 

Pareiškime, kurį kartu parengė dalyvaujančios šalys, suinteresuotųjų šalių organizacijos, pirmininkaujanti valstybė Belgija ir Europos Komisija, pabrėžiama tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje svarba sprendžiant pasaulinius iššūkius ir gilinant žinias.

Pareiškime taip pat raginama parengti gaires, kurios padėtų didinti ir įtvirtinti bendrą tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų principų ir vertybių supratimą, vystyti koordinavimą su tokiomis organizacijomis kaip UNESCO, Jungtinių Tautų mokslo ir technologijų plėtros komisija, EBPO, Tarptautine mokslo taryba, G7, G20, Europos Taryba ir kt. tarptautiniais forumais.

Viceministras J. Nugaras taip pat atstovavo Lietuvai vasario 14–15 d. Belgijoje vykusioje neformalioje Europos Sąjungos Konkurencingumo Taryboje. Už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakingi ministrai diskutavo apie transformuojantį ES bendrųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų programų vaidmenį ir apie technologinę plėtrą, siekiant paspartinti pramonės dekarbonizaciją bei sustiprinti ES konkurencingumą.

Delegatai pabrėžė, kad šiuo metu įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ir būsimoji dešimtoji tokia programa turi išlaikyti savo transformuojantį pobūdį, siekti balanso tarp fundamentinių tyrimų ir inovacijų bei užtikrinti geresnį įvairių sektorių koordinavimąsi. Dalis šalių, tarp jų ir Lietuva, pabrėžė išliekantį inovacijų atotrūkį tarp ES šalių bei būtinybę didinti ES programų įtraukumą.