Vyriausybė pritarė naujiems kriterijams, kurie leistų skelbti ekstremaliąją padėtį dėl instrumentalizuotos migracijos

Vyriausybė pritarė naujiems kriterijams, kurie leistų skelbti ekstremaliąją padėtį dėl instrumentalizuotos migracijos

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos pateiktam Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo pakeitimo projektui. Šio Vyriausybės nutarimo projekto tikslas – nustatyti naujus pagrindus paskelbti ekstremaliąją situaciją, esant instrumentalizuotos migracijos, kaip hibridinės agresijos, atvejams.

Atsižvelgus į pasikeitusią geopolitinę ir saugumo aplinką, instrumentalizuotai migracijai tapus kasdienybe, kyla poreikis nustatyti naujus pagrindus skelbti ekstremaliąją situaciją, kai reikia taikyti civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo priemones, kad būtų galima suvaldyti grėsmę keliančias aplinkybes.

Atsiradus papildomiems kriterijams, valstybės institucijoms bus daugiau lankstumo ir galimybių identifikuoti, su kokio pobūdžio užsieniečių antplūdžiu ateityje bus susidurta – su natūralia ar instrumentalizuota migracija. Toks lankstumas teisės aktuose reikalingas, kad būtų galima aiškiai taikyti neseniai Seime priimtas Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo nuostatas dėl neteisėtų migrantų apgręžimo.

Vidaus reikalų ministerija laikosi pozicijos, kad migrantų apgręžimas yra išimtinė priemonė, taikoma tik instrumentalizuotos migracijos atveju.

Dabartinis ekstremaliojo įvykio kriterijus gali būti nepakankamas, nes užsieniečių antplūdį organizuojančios valstybės gali sąmoningai stengtis neviršyti šiuo metu nurodyto ekstremaliojo įvykio kriterijaus (30 ir didesnio žmonių antplūdžio per parą).

Taip pat Ukrainos karo pabėgėlių priėmimo 2022 m. situacija rodo, kad ir teisėtas užsieniečių atvykimas, tačiau nepakankami užsieniečių priėmimo ir prieglobsčio sistemos pajėgumai gali sudaryti poreikį situaciją valdyti civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonėmis.

Atsižvelgiant į tai, nustatytą ekstremalaus įvykio kriterijų siūloma papildyti keturiais naujais ekstremalaus įvykio kriterijais, kurie sudarytų galimybę reaguoti į paminėtas hibridinio pobūdžio atakas ar užtikrinti reikalingą valstybės reagavimą kilus grėsmei užsieniečių priėmimo ir prieglobsčio sistemai ir įvertinus institucijų pajėgumus.

Siūlomi šie nauji kriterijai:

  • yra pakankamai pagrindo manyti, kad Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimas nenustatytose vietose, nenustatytu laiku ar nenustatyta tvarka dirbtinai organizuojamas, skatinamas ar leidžiamas dalyvaujant kaimyninėms valstybėms ir (ar) jų institucijoms, su jų žinia veikiantiems asmenims;
  • dėl didelio užsieniečių skaičiaus nėra galimybės iš karto priimti prašymus suteikti prieglobstį (100 ir daugiau prieglobsčio prašytojų per 3 paras);
  • Užsieniečių registracijos centre apgyvendinta daugiau kaip 360 užsieniečių;
  • Pabėgėlių priėmimo centre apgyvendinta daugiau kaip 500 užsieniečių;
  • atvyksta masinis srautas užsieniečių, turinčių teisę į laikinąją apsaugą (ne mažiau kaip per 3 paras – 200 ir daugiau tokių užsieniečių). Šis kriterijus įtrauktas SADM siūlymu.

Nustačius siūlomus naujus ekstremaliųjų įvykių kriterijus, ekstremalioji situacija nebus skelbiama, t. y., ir toliau galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio iš Baltarusijos Respublikos.