Žuvininkystės sektoriui ir šiemet bus kompensuojamos dėl karo Ukrainoje prarastos pajamos

Žuvininkystės sektoriui ir šiemet bus kompensuojamos dėl karo Ukrainoje prarastos pajamos

Žemės ūkio ministerija, siekdama sumažinti karo Ukrainoje daromą neigiamą poveikį Lietuvos žvejybos ir akvakultūros sektoriui, kompensacijas ketina mokėti ir šiemet.

Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Rinkodaros priemonės“ veiklos sritį „Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą neigiamo poveikio mažinimas“ bus kompensuojamos prarastos pajamos ar papildomos išlaidos, patirtos dėl karo keliamų rinkos trikdžių ir jo poveikio žvejybos bei akvakultūros produktų tiekimo grandinei.

Paramą galės gauti pareiškėjai, dirbantys akvakultūros sektoriuje, vykdantys verslinę žvejybą Baltijos jūroje ir jos priekrantėje bei šalies vidaus vandenyse. Pareiškėjai, norintys gauti kompensacijas, turės atitikti nustatytus reikalavimus.

Priemonės įgyvendinimo taisyklės bus taikomos už 2023 metus pateiktoms paraiškoms.

Paraiškas kompensacijoms gauti bus galima teikti nuo birželio 12 d. iki liepos 13 d.

Šiuo metu priemonės įgyvendinimo taisyklių projektas patalpintas Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) susipažinti visuomenei. Nuoroda čia: