52 miesto Vietos veiklos grupės pateikė vietos plėtros strategijas 2021–2027 metų ES finansavimui

52 miesto Vietos veiklos grupės pateikė vietos plėtros strategijas 2021–2027 metų ES finansavimui

2023-12-14

Vidaus reikalų ministerijai 52 miesto Vietos veiklos grupės (VVG) pateikė vietos plėtros strategijas finansavimui pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“ gauti.

Pažymime, kad visos vietos plėtros strategijos pateiktos ministerijai laikantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ nustatytų terminų. 

Vidaus reikalų ministerijos ES investicijų ir tarptautinių programų departamento ES fondų investicijų veiksmų programos skyrius nuo 2023-12-12 pradėjo ministerijai pateiktų vietos plėtros strategijų vertino ir atrankos procedūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“  patvirtintų Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių nuostatomis.

Planuojama, kad vietos plėtros strategijos bus įvertintos ir pateiktos Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui tvirtinti 2024 m. vasario mėn.