Aktualu verslui ir organizacijoms: kvietimas skatinti socialinį dialogą, gausinti profsąjungų narių ir kolektyvinių sutarčių skaičių

Aktualu verslui ir organizacijoms: kvietimas skatinti socialinį dialogą, gausinti profsąjungų narių ir kolektyvinių sutarčių skaičių

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia organizacijas dalyvauti projekte, skirtame vystyti socialinį dialogą, kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą. 

Projektas padės ugdyti darbdavių ir profesinių sąjungų kompetencijas ir gebėjimus, keis darbdavių organizacijų ir valdžios institucijų požiūrį į socialinį dialogą ir jo svarbą, daugiau dėmesio bus skiriama švietimui socialinio dialogo klausimais, skatinama narystė profesinėse sąjungose ir kolektyvinių sutarčių sudarymą. Prioritetas teikiamas privačiam sektoriui. Taip pat numatoma skatinti narystę darbdavių asociacijose.

Organizacijų atranka organizuojama ir vykdoma vadovaujantis Projekto „Vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą“ partnerių (profesinių sąjungų organizacijų ir darbdavių organizacijų) atrankos tvarkos aprašu

Pasiūlymai laukiami iki 2023 m. lapkričio 27 dienos el. paštu [email protected].

Kokios organizacijos gali būti atrinktos?
•    organizacijos buveinė registruota Lietuvoje,
•    organizacija ne mažiau kaip 1 metus vykdo veiklą socialinio dialogo srityje (pavyzdžiui, dalyvauja dvišalėse, trišalėse tarybose, komitetuose, darbo grupėse; organizuoja renginius, mokymus ar konsultacijas savo nariams socialinės partnerystės, kolektyvinių derybų ir individualiųjų darbo santykių klausimais; įgyvendino, įgyvendina ar dalyvauja projektuose, prisidedančiuose prie socialinės partnerystės skatinimo; yra pasirašiusi kolektyvines sutartis ir pan.),
•    organizacijos pateiktas pasiūlymas dėl pasirinktų veiklų įgyvendinimo atitinka pažangos priemonės aprašą,
•    organizacijai nėra iškelta byla dėl bankroto arba ji nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir kt. 

Organizacijos bus atrenkamos pagal pateiktus pasiūlymus ir turimą patirtį socialinės partnerystės srityje. Gali būti atrinkta ne daugiau kaip 4 profesinių sąjungų ir / ar darbdavių organizacijos.

Kiekviena atrinkta organizacija turės pasirašyti partnerio deklaraciją ir „Vienos įmonės“ deklaraciją.

Papildomą informaciją rasite ČIA.