Alytaus kolegija jungiama prie Kauno kolegijos

Alytaus kolegija jungiama prie Kauno kolegijos

Stiprinant kolegines studijas Alytaus regione, Alytaus kolegija jungiama prie Kauno kolegijos. Tai leis išsaugoti Alytaus regione vykdomas kolegines studijas, būsimiems studentams pasiūlyti daugiau ir miesto poreikiams aktualesnių koleginių studijų programų. Šiandien kolegijų jungimuisi pritarė Vyriausybė.

„Įvertinus pastarųjų metų stojimo rezultatus, Alytaus kolegijai ateityje gali kilti iššūkių pritraukiant pakankamą studentų skaičių – per kelerius metus jų gali sumažėti iki 460, o to neužtenka, kad kolegija išliktų stipri ir gyvybinga. Tačiau norime užtikrinti, kad Alytaus regione ir toliau vyktų koleginės studijos.

Matome dvi pagrindines kryptis. Pirmiausia įgyvendinti Lietuvoje dar neišbandytą bendruomenės kolegijos koncepciją, kur esminiu kolegijos tikslu tampa bendruomenei reikalingų paslaugų užtikrinimas, darbuotojų parengimas. Tam puikiai pasitarnautų Alytaus kolegijos įdirbis ruošiant slaugos specialistus, būtų plečiamos ir mokytojų rengimo galimybės“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras.

Bendruomenės kolegijos (angl. community college) koncepcija būtų plėtojama po kolegijų jungimosi veiksiančiame Kauno kolegijos padalinyje Alytuje. Kolegija teiktų paslaugas ją supančiai Alytaus regiono bendruomenei. Regioninio padalinio veikla būtų grindžiama mokymosi visą gyvenimą principais – vykdomos aukštojo mokslo studijos, veiksiančiame STEAM atviros prieigos centre įgyvendinamos mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklos, atliekami tiriamieji darbai ir projektai, teikiamos kvalifikavimo ir perkvalifikavimo paslaugos.

Pasak viceministro, Alytuje planuojama stiprinti ir naująsias maisto technologijas.

„Alytus garsėja savo maisto ir inžinerine pramone, todėl stiprinant Alytaus kolegiją ten norime įkurti naujas maisto technologijų laboratorijas. Tai kurtų kolegijos išskirtinumą – Lietuvoje kol kas šis segmentas neužimtas, jame prognozuojamas didelis specialistų poreikis. Ši kryptis siejasi ir su gastronomijos turizmu regione, tai padėtų pritraukti studentų iš kitų regionų. Naujosioms maisto technologijoms reikalingi kokybiški taikomieji moksliniai tyrimai, todėl kolegijoje numatoma stiprinti ir moksliniais tyrimais grįstas studijas“, – pažymi J. Nugaras.

Kauno kolegija ateityje sieks tapti ir taikomųjų mokslų universitetu. Neseniai Mokslo ir studijų įstatymu įtvirtinta, kad nuo 2028 m. stiprios kolegijos, pasiekusios gerų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos rezultatų, galėtų vykdyti profesinio magistro studijas ir taip tapti taikomųjų mokslų universitetais.

Į Kauno kolegijos Alytaus padalinį planuojama nukreipti 4 mln. eurų vertės investicijas.

Rengiant kolegijų jungimosi projektą organizuotos diskusijos su verslo ir darbdavių atstovais, susitikimai su kolegijų atstovais.

Įgyvendinamas valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planas

Siekdama gerinti koleginių studijų kokybę, Vyriausybė yra patvirtinusi 2023–2024 m. valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą, kuriame valstybinėms kolegijoms keliami veiklos tikslai 2029 metams. 

Numatyta, kad 2029 m. bet kurioje valstybinėje kolegijoje studijuotų ne mažiau kaip 1,2 tūkst. studentų. Toks sutelkimas svarbus formuojant ir išlaikant stiprų dėstytojų branduolį, užtikrinant kokybiškoms studijoms būtiną infrastruktūrą.

Tikimasi, kad 2029 m. ne mažiau kaip 76 proc. valstybinių kolegijų absolventų per 12 mėnesių po studijų baigimo įsidarbins pagal įgytą kvalifikaciją. Taip pat 2029 m. valstybinėse kolegijose turėtų būti ne mažiau kaip 50 proc. visu etatu dirbančių dėstytojų ir ne mažiau kaip 10 proc. mokslo ar meno laipsnį turinčių dėstytojų, dirbančių bent 0,5 etato dalimi. 

Valstybinių kolegijų studentų skaičius per dešimtmetį sumažėjo 38 proc., tik 28 proc. kolegijų dėstytojų dirba visu etatu, tik 47 proc. absolventų įsidarbina pagal gautą išsilavinimo lygį. Kaip rodo prognozės, kolegijų studentų skaičius 2026 m. gali mažėti dar 37–43 proc.

Įgyvendinant kolegijų stiprinimo planą, praeitą mėnesį jau pritarta Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos jungimuisi prie Vilniaus kolegijos. Kolegijos ruošiasi telkti infrastruktūrą, stiprinti inžinerijos ir meno kryptis regione.