Aptarti aktualūs Migracijos pakto įgyvendinimo klausimai

Aptarti aktualūs Migracijos pakto įgyvendinimo klausimai

2024-04-29

Vidaus reikalų viceministrė Agneta Ladek dalyvavo Belgijoje (Gente) vykusioje Europos Sąjungos Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimo planavimo konferencijoje.

Lietuva kartu su kitomis valstybėmis narėmis pradėjo pasirengimą Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimui. Susitikime paktą pasirišusios šalys, Europos komisija bei Europos Sąjungos agentūros diskutavo dėl finansinių, administracinių ir valdymo priemonių parengiant bendrąjį bei nacionalinius šio pakto įgyvendinimo planus.

„Visos šalys turime veikti vieningai. Atsakingai dalyvausime visuose pasiruošimo, taip pat veiklų ir finansų planavimo bei pakto įgyvendinimo iki 2026 m. etapuose. Numatyta 2 mlrd. eurų finansinė parama yra kartu ir atsakomybė šalims šias lėšas paskirstyti skaidriai ir objektyviai, – sako viceministrė Agneta Ladek.

Anot viceministrės Agnetos Ladek, valstybės narės išsakė palaikymą Komisijos pasiūlytam požiūriui ir pasisakė už veiksmų koordinavimą bei Tarybos vaidmenį reguliariai stebėti pasiektą pažangą. Pabrėžta, kad turi būti atsižvelgiama į valstybių narių skirtingą padėtį, išlaikant galimybes reaguoti į situaciją.