Sunkumų dėl karo Ukrainoje patiriantiems ūkiams ketinama ir toliau teikti lengvatines paskolas

Sunkumų dėl karo Ukrainoje patiriantiems ūkiams ketinama ir toliau teikti lengvatines paskolas

Artimiausiu metu Žemės ūkio ministerija pateiks Europos Komisijai (EK) derinti lengvatinių paskolų ūkio subjektams priemonės schemą.  Siekiama ir toliau teikti lengvatines paskolas apyvartiniam kapitalui finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę ūkio subjektams, Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu susiduriantiems su likvidumo problemomis. Šios paskolos pirmiausia būtų teikiamos pienininkystės, paukštininkystės, kiaulininkystės ir (ar) sodininkystės sektoriui. Paskoloms teikti ketinama papildomai skirti 23 mln. eurų.

Nauja tai, kad iki rugpjūčio 15 d. lėšos bus skolinamos ne tik pienininkystės ir paukštininkystės sektoriuose veikiantiems ūkio subjektams, kaip buvo numatyta anksčiau, bet ir vykdantiems kiaulininkystės ir (ar) sodininkystės veiklą.

Šie pokyčiai priimti atsižvelgus į socialinių partnerių prašymus kiaulininkystės ir sodininkystės veiklas įtraukti į pirmąjį lėšų išskolinimo etapą, kuris truks iki rugpjūčio 15 d.

Nuo rugpjūčio 16 d. iki spalio 2 d. paskolos būtų teikiamos ūkio subjektams, kurių viena iš vykdomų veiklų yra paukštininkystė, kiaulininkystė, galvijininkystė, avininkystė, ožkininkystė, daržininkystė, sodininkystė, akvakultūra arba ekologinė augalininkystė, o nuo spalio 3 d. – visiems tinkamiems ūkio subjektams.

Paskolos ūkio subjektams, užsiimantiems kailinių žvėrelių auginimu, nebus teikiamos.

Lengvatinės paskolos teikiamos ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio  ar akvakultūros produktų gamyba, jų perdirbimu ir realizavimu, taip pat ir kooperatinėms bendrovėms. Maksimali paskolos suma gali siekti iki 500 tūkst. eurų. Paskolos suteikiamos neįkeičiant turto.

Pakeitus paskolų schemą, paskolas numatoma teikti ne tik trumpalaikiam turtui įsigyti ir darbo užmokesčiui mokėti, bet ir biologiniam turtui įsigyti ir prisiimtiems įsipareigojimams finansų įstaigai vykdyti.

Ketinama patikslinti ir sąlygas dėl galimo suteikti paskolų kiekio. Jei paskolos gavėjui iki 2023 m. birželio 30 d. jau buvo suteikta paskola trumpalaikiam turtui ar darbo užmokesčiui mokėti, tai gali būti suteikiama dar viena paskola biologiniam turtui įsigyti arba anksčiau prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti. O jeigu tokia paskola suteikta nebuvo, tai galima gauti vieną paskolą trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti arba vieną paskolą anksčiau prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti.

Paskolos ūkio subjektams galės būti teikiamos tik priemonės schemą suderinus su EK.