Atsižvelgdama į mokinių siūlymus, ministerija rekomenduoja vėlinti lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo laiką

Atsižvelgdama į mokinių siūlymus, ministerija rekomenduoja vėlinti lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo laiką

2024-03-22

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, po susitikimo su Lietuvos moksleivių sąjungos atstovais, parengė siūlymus savivaldybėms ir mokykloms dėl tarpinių patikrinimų organizavimo ir vienuoliktokų mokymosi krūvio reguliavimo.

Ministerija rekomenduoja neskirti vienuoliktokams kontrolinių darbų, projektinių ar kitokių atsiskaitymų prieš tarpinius patikrinimus, po jų ar tuo labiau tą pačią dieną. Tai padėtų tolygiau paskirstyti mokymosi krūvį.

Taip pat rekomenduojama mokykloms valanda pavėlinti lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo kalbėjimo dalies laiką balandžio 2–5 dienomis, jei bendruomenė dėl to sutaria. Dėl šio patikrinimo valandos mokyklos gali spręsti laisvai, kai kurios mokyklos jau ir dabar numato pradėti patikrinimus 9 val.,  juo labiau kad bus įvestas vasaros laikas ir pirmiesiems mokiniams, kurie turės laikyti kalbėjimo dalį ryte, gali būti sunkiau susikaupti.

Atsižvelgiant į mokinių siūlymus, svarstoma ir dėl laiko, kada rezultatu nepatenkinti mokiniai iš naujo galėtų laikyti tarpinius patikrinimus. Pagal dabartinę tvarką, rezultatu nepatenkinti III klasės gimnazistai galėtų perlaikyti patikrinimus kitais mokslo metais kartu su kitų metų III klasės gimnazistais ir pasirinkti geresnį įvertinimą. Tačiau kartu su švietimo bendruomene dar tariamasi dėl patogiausio laiko.

Nuotr. Artūro Žuko