Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalus reikės pildyti nuo rugpjūčio 1 d.

Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalus reikės pildyti nuo rugpjūčio 1 d.

Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, apdorojantys per 200 ha žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų, taip pat dalyvaujantys agrarinės aplinkosaugos priemonėse bei ekologinėse sistemose (klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingose sistemose), šių produktų naudojimo apskaitos žurnalą Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) turės pildyti nuo rugpjūčio 1 d.

Iki šiol visi augintojai Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą galėjo pildyti popieriuje, elektroninėje formoje arba PPIS.

Šiemet Žemės ūkio ministerija buvo atidėjusi terminą profesionaliems naudotojams, apdorojantiems per 200 ha žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų. Jie žurnalą PPIS turėjo pildyti jau nuo 2023 m. balandžio 5 d., tačiau šis terminas buvo nukeltas – informacijos suvedimas į PPIS atidėtas iki pasėlių deklaravimo pabaigos.

Tai reiškia, kad iki šiol pildžiusieji popierinį ar kitokį žurnalą, purškimus, kurie bus atlikti po rugpjūčio 1 d., turės registruoti elektroniniame žurnale (nuoroda į PPIS).

Apdorojantys didesnius nei 150 ha plotus, šį žurnalą turės pildyti nuo 2024 m. balandžio 5 d., o  per 100 ha – nuo 2025 m. balandžio 5 d. Apdorojantys žemės ūkio naudmenų ar kitus plotus nuo 1 ha, šį žurnalą turės pildyti nuo 2026 m. balandžio 5 d.

Reikalavimas pildyti žurnalą PPIS taip pat pradeda galioti ir augalų apsaugos produktų naudotojams, dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėse, ekologinėse sistemose ir apdorojantiems žemės ūkio naudmenų ar kitus plotus nuo 1 ha.

Žemės ūkio ministerija liepos 26 d. 10 val. TEAMS platformoje rengia Augalų apsaugos produktų naudojimo elektroninio žurnalo pildymo pristatymą ir visus susidomėjusius kviečia į konsultaciją: 

Spustelėkite čia norėdami prisijungti prie susitikimo