Beveik vienas milijardas eurų – tiek suplanuota investicijų regionams

Beveik vienas milijardas eurų – tiek suplanuota investicijų regionams

2024-06-18

Nacionalinė regioninės plėtros taryba aptarė pasiektą pažangą, įgyvendinant Regionų plėtros programą 2023 metais. Susitikimo metu aptartos ir naujai parengtos rekomendacijos dėl partnerystės įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką.

Anot vidaus reikalų viceministro Arnoldo Abramavičiaus, rekomendacijos, kurios yra pagrįstos Vidaus reikalų ministerijos atlikto tyrimo ir diskusijų su partneriais ir regionų plėtros tarybų atstovais rezultatais, padėtų stiprinti regionų plėtros tarybų ir partnerių grupių bendradarbiavimą.

„Siekiame darnios plėtros ir geresnės gyvenimo kokybės šalies regionuose. Tikiu, kad stipresnė partnerystė ir pasidalijimas praktika, įgyvendinat veiklas, gali prisidėti  prie dar sėkmingesnio pokyčio. Džiaugiuosi, jog atlikus didžiulius planavimo darbus, artėjame prie vieno milijardo eurų, suplanuotų mūsų regionams. Šios investicijos leis pasiekti realų proveržį ir spręsti aktualiausias vietos problemas visoje šalyje“, – sako vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

2022–2030 m. Regionų plėtros programoje regionų plėtros planams įgyvendinti numatyta 1,624 mlrd. ES fondų lėšų, o tai yra 27 proc. visų Lietuvai Sanglaudos tikslui skirtų lėšų. 

Iš programoje suplanuotų rekordinių investicijų, bent 1 milijardą eurų (apie 60 proc.) regionų plėtros tarybos investuos į socialinę sritį – švietimo, sveikatos, socialinių ir kitų viešųjų paslaugų gyventojams tobulinimą.

Pažymėtina, kad Regionų plėtros planuose jau suplanuota pažangos priemonių už 964, 7 mln. Eur ES fondų lėšų, o tai  – 58 proc. visų Regionų plėtros programoje numatytų lėšų. 

Regionų plėtros tarybos šiuo metu  intensyviai rengia likusias pažangos priemones. Planuojame, kad regionų plėtros planai visoms numatytoms lėšoms bus patvirtinti iki 2024 m. rugsėjo.

Šiuo metu pasirašyta 13 projektų sutarčių už beveik 15 mln. Eur, vertinama projektų –  už 152 mln. Eur ES fondų lėšų. Paskelbta kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus už 191 mln. Eur ES fondų lėšų. 

Didžiausio susidomėjimo regionuose sulaukė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos regioninės pažangos priemonės, skirtos ikimokyklinio ugdymo įstaigų plėtrai, mokyklų pritaikymas neįgaliesiems, įvairialypio švietimo plėtrai vykdant visos dienos mokyklų veiklą; Aplinkos ministerijos regioninės pažangos priemonės, skirtos atliekų tvarkymui, vandens ir nuotekų tvarkymui. 
Šioms problemoms spręsti regionuose poreikis yra žymiai didesnis, nei ministerijos buvo numačiusios savo plėtros programose ir Regionų plėtros programoje.

Mažesnis susidomėjimas stebimas Susisiekimo ministerijos priemone, skirta netaršių transporto priemonių įsigijimui (dėl nepatrauklių sąlygų, susijusių su valstybės pagalbos reikalavimais), Aplinkos ministerijos priemonėms, skirtoms žaliajai infrastruktūrai (vėlai patvirtintos finansavimo gairė), oro monitoringo stiprinimui (priemonė būtų patrauklesnė, jei būtų leidžiama įsigyti mobilias stoteles).

Tam, kad būtų sėkmingai parengti regionų plėtros planai, tvarios miestų plėtros veiksmams įgyvendinti savivaldybės rengia tvarios miestų plėtros strategijas, o siekiant bendrai kelioms regiono savivaldybėms organizuoti viešųjų paslaugų teikimą ar bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą – funkcinių zonų strategijas. 

Šiuo metu yra patvirtintos 9 iš 10 tvarios miestų plėtros strategijos ir 7 iš 11 funkcinių zonų strategijos. Likusios strategijos baigiamos rengti ir derinti. Tikimasi, kad artimiausiu metu jos bus patvirtintos savivaldybių tarybose.