Civilinės saugos specialistai stiprina darbo su neįgaliaisiais įgūdžius

Civilinės saugos specialistai stiprina darbo su neįgaliaisiais įgūdžius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), bendradarbiaudamas su Lietuvos negalios organizacijų forumu, organizuoja mokymus „Asmenų su negalia poreikiai ekstremaliųjų situacijų metu“. Jų tikslas – paskatinti atsakingų institucijų diskusiją ir veiksmus bendrųjų civilinės saugos programų adaptavimui žmonių su negalia poreikiams.

„Labai svarbu, kad neseniai pradėtas bendradarbiavimas su negalia turinčių žmonių organizacijomis virsta realiais darbais civilinės saugos srityje. Stiprinti žinias civilinės saugos specialistams yra ypatingai svarbu, nes žinojimas ekstremalių situacijų metu gali išgelbėti gyvybes“, – sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Pasikeitęs geopolitinis kontekstas paskatino peržiūrėti dešimtmečiais neatnaujintus su civiline sauga susijusius dokumentus bei ruošti visuomenę, ją nuosekliai informuojant. Ministrės A. Bilotaitės teigimu, dar pernai pavyko pasiekti, kad VRM parengtoje Civilinės saugos stiprinimo koncepcijoje būtų įtraukti žmonių su negalia poreikiai, o naujajame Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme atsirastų prievolė planuoti šiai grupei reikalingą pagalbą ir priemones ekstremaliųjų situacijų metu. Turės būti suženklintos ir šiems žmonės pritaikytos priedangos, užtikrintas transportas evakuacijai, adaptuota gyventojų perspėjimo sistema.

Mokymai skirti tobulinti su civiline sauga dirbančių specialistų vykdomas civilinės saugos ir gaisrų prevencijos veiklas. Mokymuose dalyvauja priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros specialistai, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir PAGD Civilinės saugos valdybos specialistai, savivaldybių bei kitų valstybės institucijų atstovai. Mokymų metu jie susipažins su skirtingų negalių specifika, kaip elgtis su žmogumi teikiant informaciją, tikslinę pagalbą bei vykdant gelbėjimo darbus, koks artimųjų vaidmuo, būtinos papildomos techninės priemonės ir kita.

Lietuvos negalios organizacijų forumas, po savo skėčiu vienijantis 16 nacionaliniu mastu veikiančių organizacijų, kalba trijų šimtų tūkstančių piliečių – žmonių su negalia, jų artimųjų – vardu.