VRM lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų  Raudonojo Kryžiaus delegacija

VRM lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų Raudonojo Kryžiaus delegacija

2024-02-08

Vidaus reikalų viceministrė Agneta Ladek susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų Raudonojo Kryžiaus atstovais. Susitikimo metu aptarta paramos Ukrainai bei ukrainiečių integracijos Lietuvoje klausimai, taip pat saugumo situacija Lietuvos pasienyje su Baltarusija.

„Džiaugiuosi, kad ši viena didžiausių humanitarinės pagalbos organizacijų tapo tvariu socialiniu partneriu valstybės institucijoms, siekiančioms užtikrinti visuomenės saugumą sudėtingų situacijų metu. Raudonojo kryžiaus indėlis ir reikšmingas įsitraukimas ypač išryškėjo valdant pastarojo meto didžiąsias krizes, identifikavusias ir sustiprinusias sritis, kuriose tiek valstybė, tiek visuomenė privalo didintį parengtį”, – sako vidaus reikalų viceministrė Agneta Ladek.

Lietuvai susidūrus su Baltarusijos režimo organizuotu neteisėtos migracijos antplūdžiu ir pabėgėlių srautų suvaldymo poreikiu, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotojai ir savanoriai aktyviai įsitraukė į migrantų apgyvendinimo koordinavimą, teikė tiesioginę materialinę ir humanitarinę pagalbą pabėgėliams. O prasidėjus karui Ukrainoje – bendradarbiavo Vidaus reikalų ministerijai steigiant ukrainiečių priėmimo centrus, taip pat teikė paramą.

Susitikimo metu buvo aptarti tolesnio bendradarbiavimo planai, paramos lėšų klausimai, taip pat šiuo metu šalyje gyvenančių Ukrainos piliečių teisinio statuso, dokumentų išdavimo situacija.

Vidaus reikalų ministerija su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija dėl gyventojų saugumo užtikrinimo ekstremaliųjų situacijų metu bendradarbiauja nuo 2019 m. Atskirus bendradarbiavimo susitarimus su šia organizacija yra pasirašę ir Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios įstaigos – Lietuvos Policija bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Šių metų pradžioje buvo pasirašytas papildomas susitarimas plėtojant ir įgyvendinant veiklas gybentojų švietimo civilinės saugos srityje.

Bendradarbiaujant civilinės saugos srityje bus atrenkami ir apmokomi Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriai, kurie vėliau visų Lietuvos savivaldybių gyventojams tiesiogiai teiks aktualią informaciją, kaip elgtis išgirdus perspėjimo sireną, kaip pasiruošti galimoms karinėms grėsmėms ar ištikus kitoms galimoms gamtinio, techninio pobūdžio nelaimėms. Savanoriai bus įtraukiami į pratybas, padės parengties pareigūnams vietoje, bendradarbiaus vykdant įvairias civilinės saugos projektines veiklas. Taip pat bendromis pastangomis bus didinamas svetainės www.lt72.lt bei Lietuvos  Raudonojo Kryžiaus humanitarinio pagalbos numerio 111 žinomumas.