Darbdavių atstovai kviečiami prisidėti prie profesinių mokyklų valdymo

Darbdavių atstovai kviečiami prisidėti prie profesinių mokyklų valdymo

2024-01-30

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia socialinius partnerius siūlyti atstovų kandidatūras į profesinio mokymo įstaigų tarybas ir prisidėti prie profesinių mokymo įstaigų valdymo. Atrankos šiuo metu vyksta daugelyje profesinių mokyklų.

„Profesinių mokyklų taryboms yra suteikta daug galių tiesiogiai įsitraukti į profesinio mokymo procesą ir inicijuoti sprendimus. Kadangi vienas svarbiausių mūsų siekių – kad profesinis mokymas kuo geriau atlieptų sparčiai besikeičiančius darbo rinkos poreikius, į profesinių mokyklų valdymą kviečiame aktyviai įsitraukti ir darbdavių atstovus. Darbdaviai geriausiai žino, kokie specialistai yra paklausiausi, dėl to skatiname prisidėti prie jų rengimo ir profesinio mokymo sistemos tobulinimo, visapusiškai bendradarbiauti su profesinio mokymo įstaigomis“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

Profesinio mokymo įstaigų tarybos, teikdamos siūlymus dėl profesinio mokymo proceso tobulinimo ir siekdamos užtikrinti jo kokybę, prisideda prie sklandaus profesinio mokymo įstaigų valdymo.

Profesinio mokymo įstaigos tarybą sudaro 9 nariai, 4 iš jų atrenkami iš socialinių partnerių atstovų. Atrankose dalyvauti ir pretenduoti į tarybos narius kviečiami socialinių partnerių atstovai, turintys patirties, susijusios su profesiniu, praktiniu mokymu, specialistų rengimu, darbuotojų atranka ir įdarbinimu, asmenų integravimusi į darbo rinką.

Kitus tarybos narius deleguoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, regionų plėtros tarybos ir pati profesinio mokymo įstaiga. Tarybos visose profesinio mokymo įstaigose formuojamos jau antrą kartą. Pirmai kadencijai jos buvo suformuotos dar 2019 m., biudžetines profesinio mokymo įstaigas pertvarkius į viešąsias.

Atrankos į profesinio mokymo įstaigų tarybas skelbiamos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje. Čia galima susipažinti su atrankų kriterijais, specialiaisiais reikalavimais bei reikiamais pateikti dokumentais.