2024 m. švietimo biudžetas augs beveik puse milijardo eurų, didžioji dalis skiriama darbo užmokesčiui

2024 m. švietimo biudžetas augs beveik puse milijardo eurų, didžioji dalis skiriama darbo užmokesčiui

pexels.com 2024 m. švietimo biudžetas reikšmingai augs. Planuojama, jog kitąmet švietimui bus skiriama 496 mln. Eur, arba 14 proc., daugiau. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui iš viso sudarys virš 4 mlrd. Eur.

Dauguma papildomų lėšų (387,2 mln. Eur) teks partijų susitarime dėl Lietuvos švietimo politikos numatytiems įsipareigojimams įgyvendinti: darbo užmokesčiui didinti, pedagogų darbo sąlygoms gerinti, įtraukiajam ugdymui finansuoti, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai.

Daugiausia papildomų lėšų (352,6 mln. Eur) skiriama pedagogų, dėstytojų, mokslininkų ir neakademinių darbuotojų atlyginimams didinti ir darbo užmokesčio sąlygoms gerinti.

Suplanuota 11,5 mln. Eur naujoms pamokoms ateinančiais mokslo metais finansuoti – gyvenimo įgūdžių ir informatikos. Šios lėšos taip pat teks mokytojų darbo užmokesčiui. 

Kitąmet papildomai numatoma skirti daugiau kaip 5 mln. Eur vadovėliams ir skaitmeninėms mokymo priemonėms.

Dar beveik 10 mln. Eur suplanuota įtraukiojo ugdymo plėtrai švietimo įstaigose. Iš jų 5,6 mln. Eur numatyta naujoms 220 švietimo pagalbos specialistų pareigybėms steigti švietimo įstaigose ir regioniniuose specialiojo ugdymo centruose. 

Nors švietimo pagalbos užtikrinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, tačiau siekiant plėsti įtraukųįį ugdymą nuosekliai auga valstybės parama šios funkcijos įgyvendinimui. Šiemet valstybė švietimo pagalbai teikti mokyklose ir savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose savivaldybėms skyrė beveik penktadaliu daugiau lėšų nei pernai – 136 mln. Eur. Tai du kartus didesnė suma nei 2019 m., kai buvo 64 mln. Eur. Valstybė skiria lėšų ir naujoms švietimo pagalbos specialistų pareigybėms. 

Kitų metų biudžete numatyta papildoma 76,7 mln. Eur suma mokslo tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP). Iš viso MTEP finansavimas 2024 m. sieks 345,6 mln. Eur.

Prognozuojama, jog 2024 m. švietimo išlaidos sudarys 5,3 proc. nuo BVP.

2024 metų valstybės biudžeto švietimui, mokslui ir sportui projektas